Tài liệu đang được tải


Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Buổi 1] Đại cương về con lắc lò xo [PDF] - 382 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ma sát [HTML] - 433 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Flash quán tính [SWF] - 620 lượt tải
Hệ thống câu hỏi và bài tập dao động điện từ 2009 - 2018 [PDF] - 491 lượt tải
Hệ thống câu hỏi và bài tập dao động điện từ 2009 - 2018 [PDF] - 491 lượt tải
Hệ thống câu hỏi và bài tập dao động điện từ 2009 - 2018 [PDF] - 491 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Science Magazine_2005-07-22 [PDF] - 665 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
12 đề tham khảo kiểm tra Vật Lý 10 học kì 1-TpHCM [Word] - 3,805 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thử L2 - Chuyên Bắc Ninh [PDF] - 264 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG NGÔ GIA TỰ VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 44 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Cộng Vector [JAR] - 590 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 15 phút 12NC - Vật lí hạt nhân (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) [Word] - 1,097 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phương pháp giải các bài toán về dao động điều hòa [PDF] - 1,105 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Năng lượng của con lắc lò xo [Word] - 708 lượt tải
BÀI GIẢNG CON LẮC ĐƠN CỦA TS ĐỖ XUÂN HỘI [Word] - 1,018 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bồi dưỡng HSG lớp 11. Tụ điện [Word] - 2,227 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ THPT-Đề thi kết thúc học phần năm học 2016-2017 [PDF] - 209 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Este-lipit và chất béo [PDF] - 220 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG TRỊ 2014-2015 [RAR] - 1,690 lượt tải
31 bài tập tự luận có đáp số về phản xạ ánh sáng [PDF] - 1,016 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ PHÂN DẠNG CHI TIẾT LUYỆN THI 2019 [] - 108 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Science Magazine_2005-08-12 [PDF] - 651 lượt tải
1 ĐA ĐỀ 1 KTRA HỌC KÌ I CỦA BỬU NH 15-16 LÝ 11 [Word] - 656 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập cấp tốc sóng cơ năm 2015 (Phân dạng chi tiết với 65 câu) [Word] - 2,642 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BỘ ĐỀ THI HKI - LÝ 8 [PDF] - 606 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tự động tải file trên Mediafire với Mediafire Getter v2.4 [RAR] - 704 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi học kì 1 môn lý lớp 12 tỉnh Đồng Tháp [RAR] - 1,917 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập chương Động học chất điểm [Word] - 2,195 lượt tải
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DÙNG DẠY THÊM [Word] - 1,997 lượt tải
Đề thi học kỳ II Lý 11 [Word] - 1,240 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phương pháp tính Tích phân từng phần (mẹo tính nhanh) [] - 1,277 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải ngắn gọn đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2018 [Word] - 1,053 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án HSG Gia Lai bảng A và B Vật Lý năm học 2015-2016 [RAR] - 1,864 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN RẤT KHÓ [RAR] - 5,868 lượt tải
* CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN RẤT KHÓ [RAR] - 5,868 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề động năng [Word] - 1,489 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ & ĐA CHI TIẾT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA [RAR] - 1,106 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HSG vòng 1 của Tỉnh Đồng Nai năm học 2009- 2010 [Word] - 1,208 lượt tải
Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật lý - Megabook - Đề số 1 [Word] - 2,043 lượt tải
Đề thi HSG Lý 11 - THPT chuyên ĐH Vinh [Word] - 1,428 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sử dụng máy tính cầm tay cho Vật lí 10 [PDF] - 1,244 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải bài tập vật lý 10 chương 2 [RAR] - 1,860 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* 25 Đề thi - Đáp án HSG Vật Lý 12 các tỉnh [RAR] - 16,273 lượt tải
Thi thử Chuyên Bắc Cạn 2017 [PDF] - 336 lượt tải
Lý thuyết ĐH các năm từng chương [Word] - 460 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2018 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 487 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo án Vật lí 12 CB (Nguyễn Văn Lam) [ZIP] - 1,028 lượt tải
Đề thi thử ĐH THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2011 [PDF] - 1,691 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
An Introduction to LATEX and AMS-LATEX by George Grätzer [PDF] - 110 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo án Vật lí 8 [Word] - 3,043 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dung dịch acid và base [HTML] - 122 lượt tải
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Lý 11 [RAR] - 256 lượt tải
4 đề ôn thi học kì 1 môn Vật Lý [PDF] - 403 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tạp chí Physics For You - Tháng 3/2017 [PDF] - 115 lượt tải
Chương I-Dao động cơ học-Tổng ôn tập (Phần 1)-Nguyễn Anh Minh [Word] - 2,896 lượt tải
Cơ học môi trường liên tục [PDF] - 3,015 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Cơ học môi trường liên tục [PDF] - 3,015 lượt tải
Đề cương ôn tập học kì 1 Vật lí 11 [Word] - 3,400 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
The holographic universe (Leonard Susskind, James Lindesay) [PDF] - 686 lượt tải
Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2015 [PDF] - 151 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2011 - Tạ Đức Trọng [Word] - 4,699 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* LÝ THUYẾT MẮT VÀ TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG DẠNG (CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 8,137 lượt tải
97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng [PDF] - 882 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Con lắc [HTML] - 549 lượt tải
Tọa độ phẳng sưu tầm 2014 [PDF] - 1,962 lượt tải
Fundamentals of Photonics [RAR] - 197 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi học kỳ II-Vật lý 12 (Nguyễn Trung Sơn) [Word] - 985 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
FULL trắc nghiệm Momen lực. Hợp lực 2 lực song song cùng chiều [PDF] - 84 lượt tải
Bài tập chọn lọc vật lý 10 [RAR] - 1,547 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tính tương đối của chuyển động (flash) [EXE] - 429 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thuyết tương đối [Word] - 941 lượt tải
ĐỀ SỐ 20 ÔN THI THPTQG 2018 [Word] - 570 lượt tải
Problems in general physics (I.E.Irodov) (.jivu) [DJVU] - 2,147 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên Đề mạch điện RLC thi THPT QG năm 2016 [Word] - 2,313 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Khảo sát thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương trình VL lớp 6, 7 ở tỉnh An Giang [PDF] - 755 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải cực hay và ngắn bài đồ thị thế năng đàn hồi [PDF] - 446 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIẢI ĐỀ THI ĐH CHÍNH THỨC NĂM 2015, MÔN VẬT LÝ, THẦY LÊ TRUNG TIẾN [PDF] - 1,314 lượt tải
Tĩnh học vật rắn [PDF] - 953 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ [PPT] - 2,263 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án phần sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 1,698 lượt tải
ĐỀ SỞ TP HCM CỤM 5 + ĐÁP ÁN VÀ GIẢI 2 CÂU KHÓ [Word] - 2,088 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề chuyên SPHN lần 1 năm 2019 [Word] - 650 lượt tải
(GIẢI CHI TIẾT) ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HẠ LONG QUẢNG NINH 2019 LẦN 1 [] - 1,057 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một số phương pháp vận dụng tọa độ trong vật lí [Word] - 989 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI 44. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG [PPT] - 2,948 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lý thuyết trắc nghiệm lượng tử ánh sáng [Word] - 2,718 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra viết lần 1 HK 1 lớp 12 (2015-2016) [Word] - 1,120 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Dòng điện trong các môi trường [Word] - 3,720 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
English for students of Physics – Vol 1 [PDF] - 676 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sơ đồ tư duy chương dao động cơ [Word] - 621 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề hạt nhân phân dạng đầy đủ [Word] - 3,427 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 22 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 295 lượt tải
Đề thi Vật lí 12 HK1 [Word] - 1,109 lượt tải
Advanced Mathematics For Engineering [PDF] - 735 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đường cảm ứng từ [PPT] - 1,027 lượt tải
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA TỪ 2008 - 2015 FILE CHUẨN ĐẸP [RAR] - 728 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Sách giáo khoa vật lý 11 [RAR] - 11,425 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Sách giáo khoa vật lý 11 [RAR] - 11,425 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn VL 12 hk1 - cơ bản - bài 1 [Word] - 284 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lý thuyết và bài tập thấu kính [Word] - 2,768 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
A-Level-Physics [RAR] - 4,019 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập học sinh giỏi phần Dao động cơ [Word] - 1,710 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề chọn HSG cấp trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hạ Long - Quảng Ninh [Word] - 1,600 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
3 HÀM SỐ THƯỜNG DÙNG TRONG DAO ĐỘNG CƠ VÀ ĐIỆN [Word] - 488 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm vẽ đồ thị (tiếng việt) [EXE] - 3,030 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển tập các đề luyện thi THPT QZ có đáp án [Word] - 592 lượt tải
* Chương Dao động điện từ và sóng điện từ của T Đặng Việt Hùng [Word] - 10,596 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT THI THỬ SỞ QUẢNG BÌNH NĂM 2018. THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ [PDF] - 750 lượt tải
Giáo Án vật lý 12 chương trình chuẩn [Word] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG NGUYỄN THỊ GIANG VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 363 lượt tải
Ôn tập thi học kì 1 Vật lí 11 [Word] - 1,080 lượt tải
Động năng. Định lí động năng [PPT] - 2,785 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Cẩm nang LTĐH [Word] - 755 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Động năng. Định lí động năng [PPT] - 2,785 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một số quy tắc chuyển mạch điện không đổi phức tạp về mạch đơn giản tương đương [Word] - 1,997 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi thử chuyên sư phạm lần 3 năm 2013 [PDF] - 2,272 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chương 3 dòng điện xoay chiều (bài tập khó) [PDF] - 540 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử đại học môn Vật lý [Word] - 721 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp 2009 (Thanh Tâm) [Word] - 940 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* 100 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều - Có đáp án [PDF] - 7,077 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
[Ebook] Giải đáp nhanh những câu hỏi lớn (Stephen Hawking) [PDF] - 191 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 - THPT HOÀNG HOA THÁM - HƯNG YÊN - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT [Word] - 1,148 lượt tải
* Đề cương ôn thi Tốt nghiệp, Vật Lí 12-2011, Đầy đủ các chủ đề theo cấu trúc [lí thuyết và trắc nghiệm từng phần, bộ đề kèm đáp án] [PDF] - 6,051 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HK2 THPT Phú Nhuận TPHCM 2017-2018 [RAR] - 265 lượt tải
Tạp chí Physics For You tháng 11/2016 [PDF] - 241 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài 4: Phân loại sự rơi tự do [Word] - 583 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa học khối B năm 2013 [PDF] - 11,913 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề thi & đáp án trường chuyên ĐH Vinh lần 4-2017 [RAR] - 968 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn) [Word] - 3,083 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 [ZIP] - 6,210 lượt tải
THI THỬ ĐH-CĐ VẬT LÝ (Lần 8) [EXE] - 958 lượt tải
GIA TỐC VÀ LỰC CĂNG DÂY CỦA HỆ HAI VẬT [Word] - 1,047 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
A Guide for Students in the Sciences [RAR] - 736 lượt tải
Giáo án Vật Lý 10NC [Word] - 1,679 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
VẬT LÝ HỌC VÀ PHẠM VI CỦA NÓ [PDF] - 264 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phương pháp giải bài tập điện một chiều: Định lý Millkan [PPT] - 1,360 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ PHÂN DẠNG CHI TIẾT LUYỆN THI 2019 [] - 108 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CÁC BÀI TOÁN VỀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH BỘ NGUỒN VÀ BỘ ĐÈN TRONG MẠCH ĐIỆN [PDF] - 422 lượt tải
[2016-2017] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH [PDF] - 1,070 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* 100 câu dao động cơ hay và khó (có giải chi tiết) [RAR] - 10,190 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI 28. TIA X [PPT] - 2,394 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử HK I lớp 12 [Word] - 873 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giải chi tiết đề thi thử lần 2 chuyên Đại học Vinh [PDF] - 22,759 lượt tải
Đề thi thử QG trường chuyên Quốc Học Huế lần 1 năm 2018 [Word] - 710 lượt tải
Giải đề thi thử THPT Quốc gia, THPT Thanh Chương lần 3 năm 2017 [Word] - 1,507 lượt tải
Đề Sở Hải Phòng - 2017- Giải theo chương [Word] - 678 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
The Character of Physical Law (Richard Feynman) [PDF] - 800 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử 2019 môn Toán Đề tập huấn sở GD_ĐT TP Hồ Chí Minh - Đề 5 - 2019 [PDF] - 32 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY NINH BÌNH 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 581 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lực hướng tâm (Ngân Ninh) [PPT] - 1,434 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 15 phút chương 2 vật lý 10 NC [Word] - 964 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hàm biến phức và Phương trình vật lí toán [PDF] - 2,947 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lepton Number And Neutrino Masses [PDF] - 707 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập ôn cường độ điện trường Vật lý 11 [Word] - 2,122 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
FULL tất cả các dạng bài tập chương 4. Kèm đáp án (Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế). [PDF] - 3,893 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* HỆ THỐNG TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT MÔN VẬT LÝ [] - 5,773 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2019 trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An [RAR] - 447 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Group theory and it's application to physical problems (.djvu) [DJVU] - 693 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra HK I Vật lí 10 (2015 - 2016) và đáp án [RAR] - 1,035 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề thi thử Lý khối A năm 2013 [Word] - 2,097 lượt tải
Luyện thi THPT quốc gia 2016_Chương 7: Hạt nhân nguyên tử_Bài: 35+36+37+38+39 [PDF] - 534 lượt tải
Bài tập Dao động và sóng [Word] - 686 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ KHOẢNG CÁCH TRONG GIAO THOA SÓNG [PDF] - 187 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tap chi Kvant_2008 [RAR] - 165 lượt tải
ĐIỆN TỔNG HỢP THEO BÀI (KHỐI 7) [PDF] - 589 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [Word] - 2,175 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng. Tập 3 - Quang học và Vật Lí lượng tử [PDF] - 8,700 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
105 câu hỏi tổng hợp Lí 12 (Nguyễn Văn Long) [Word] - 1,647 lượt tải
[] - 0 lượt tải
105 câu hỏi tổng hợp Lí 12 (Nguyễn Văn Long) [Word] - 1,647 lượt tải
105 câu hỏi tổng hợp Lí 12 (Nguyễn Văn Long) [Word] - 1,647 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ II LỚP 10, NĂM HỌC 2017-2018, TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN - THÁI BÌNH ( file Word) [RAR] - 854 lượt tải
VẬT LÝ 10-Bài tập trọng tâm kiểm tra học kì 2 [Word] - 1,631 lượt tải
Kiến thức căn bản chương I, II VẬT LÍ 11 [Word] - 1,631 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra HKII - vật lí 10 (TN-TL) [Word] - 768 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển chọn đề và lời giải chi tiết Đề luyện thi thử Đại học của các trường trong cả nước năm 2012: Hình Không Gian Cổ Điển [PDF] - 758 lượt tải
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 NĂM 2017 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN I [Word] - 678 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC [Word] - 3,163 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TUYỂN CHỌN ĐỀ HAY NĂM 2018 [Word] - 1,091 lượt tải
20 đề thi thử đại học 2012-Có đáp án [PDF] - 976 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
3 đề kiểm tra HK 1 Lý 11NC [Word] - 2,491 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN CÀ MAU 2018 [] - 326 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết các câu vận dụng cao.(thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ). [RAR] - 1,680 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề KSCL lần I - THPT Trần Hưng Đạo TPHCM [Word] - 706 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÁP ÁN ĐÊ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN I [Word] - 816 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề trắc nghiệm Vật lí 11 - QG2018 [] - 4,442 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mạch dao động lí tưởng [PDF] - 739 lượt tải
bộ giáo trình học toán cho trẻ em Daily Math Practice [RAR] - 313 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lực đẩy Acsimet [PPT] - 1,708 lượt tải
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2019 [PDF] - 638 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi thử Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018 [Word] - 1,351 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 1 [PDF] - 132 lượt tải
BÀI TẬP ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIÊU (SƯU TẦM QUA ĐỀ THI) [Word] - 4,733 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi + Đáp án Chuyên Lê Hồng Phong đợt 1 năm 2017 [Word] - 847 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ [RAR] - 6,092 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
78 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Không Đổi [Word] - 3,590 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Từ điển Vật lí Anh-Việt [EXE] - 10,514 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 06 CÓ MA TRẬN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY CHU VĂN BIÊN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 253 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
The meaning of Relativity-Albert Einstein [PDF] - 603 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiêm Vât Lý 12: Dao động điện từ [Word] - 1,756 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ KHOẢNG CÁCH TRONG GIAO THOA SÓNG [PDF] - 187 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm lớp 10 - Các định luật bảo toàn [Word] - 2,206 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI HK II-VẬT LÝ 10-THẦY TIẾN [Word] - 1,143 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 11 [Word] - 1,133 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Điện xoay chiều [Word] - 1,138 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [PDF] - 275 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
VẬT LIỆU LINH KIỆN ĐIỆN TỬ [PDF] - 497 lượt tải
Tài liệu ôn tập Lý 12 [Word] - 1,122 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Lực từ (Nguyễn Bá Hoàng) [Word] - 1,029 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÈ LÝ 10 GIỮA KỲ II - 2007-2008 [Word] - 24 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử 2019 môn Toán THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 - 2019 [PDF] - 8 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN THI TN CHƯƠNG 3 TỔNG HỢP-ĐÁP ÁN [Word] - 857 lượt tải
Taking the SAT I Reasoning Test [PDF] - 188 lượt tải
Dòng điện trong kim loại [ZIP] - 538 lượt tải
Bộ các giáo trình Kumon dành cho bé từ 6-8 tuồi [RAR] - 590 lượt tải
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NÂNG CAO: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 2,967 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Môn Vật lý - Megabook - Đề số 9 - File word có lời giải [Word] - 1,858 lượt tải
Vật Lý 10-Bộ đề thi HK I hay và khó các trường THPT TPHCM [Word] - 3,055 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sao biến quang [PDF] - 103 lượt tải
Đề thi và đáp án học kỳ II SGD Đồng tháp 2018 - 2019 [Word] - 865 lượt tải
Đề thi thử đại học lần 2 - Nghi Lộc 4 [Word] - 430 lượt tải
Dòng điện trong kim loại [PPT] - 1,526 lượt tải
Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD công bố ngày 6/12/2018 [PDF] - 915 lượt tải
Đề_đáp án THPT 2015 phân loại theo chương (file word) [Word] - 4,686 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ - LTĐH [Word] - 1,049 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP 10 [Word] - 5,501 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Einstein in Love [PDF] - 880 lượt tải
Bài tập phần tĩnh điện (có đáp số) [Word] - 1,375 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN BẮC NINH 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 777 lượt tải
Thêm cách giải 4 câu cuối mã đề 202 [PDF] - 277 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thử đại học lần 2/2010 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng [PDF] - 854 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập lượng tử ánh sáng 2016 [Word] - 1,888 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC [Word] - 3,163 lượt tải
Đề thi HSG vật lý 11 Nghi Lộc 1 [Word] - 1,205 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN [Word] - 1,139 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dòng Điện Xoay Chiều Phần 3, 4 Mạch RLC và Hệ số Công suất [Word] - 836 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN-VẬT LÝ 10 CƠ BẢN (Nguyen Quang Hieu) [Word] - 7,955 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP: CẢM ỨNG TỪ - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 1,277 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuẩn kiến thức kĩ năng Vật lí 10 [Word] - 1,189 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bản mới công thức và giải nhanh trắc nghiệm Vật lý 12 - 2016 [PDF] - 922 lượt tải
Solutions22-25.pdf [PDF] - 662 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Solutions22-25.pdf [PDF] - 662 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài toán chuyển động ném ngang [PPT] - 414 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 7 THẦY TOẢN TUYENSINH247.COM (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 527 lượt tải
Numerical Methods In Engineering With Python - Jaan Kiusalaas [PDF] - 93 lượt tải
Đề thi thử lần 4/2011 THPT Chuyên, ĐHSP Hà Nội (bản scan) [PDF] - 837 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử lần 3 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2018 [Word] - 1,443 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 15 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 771 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015 [PDF] - 2,569 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Physics for Everyone - Book 2 - Molecules [PDF] - 521 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử đại học [RAR] - 422 lượt tải
12 ĐÈ ÔN THI TRẮC NGHIỆM LÍ 10 HK2 [PDF] - 1,116 lượt tải
Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình - Nguyễn Đình Tấn [Word] - 462 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án đề thi HSG vật lí 9 Quảng Bình 2019 [Word] - 175 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mẫu Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu trả lời dùng cho thi thử năm 2017 [PDF] - 2,954 lượt tải
* Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201 [PDF] - 5,410 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 194 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
4200 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải) [Word] - 117 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải nhanh, ngắn gọn đề thi khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2016_2017 [Word] - 560 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Đề thi HK2 môn Vật Lý các trường THPT thuộc TPHCM [] - 6,253 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
SÁCH ÔN TẬP VẬT LÝ 10-11-12 CỦA THẦY DƯƠNG VĂN ĐỔNG [ZIP] - 3,151 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm sóng ánh sáng (có đáp án) [Word] - 3,788 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 186 lượt tải
50 CÂU LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM - ĐỀ 1 [Word] - 11 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2018 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 487 lượt tải
Giải đề thi thử THPT Quốc gia Sở GD Hà Tĩnh 2017 [Word] - 1,491 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
KT Lý 12 - học kì 2 [Word] - 532 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Động học (Nguyễn Thị Bé) [RAR] - 3,890 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Lý thuyết trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử [Word] - 2,792 lượt tải
Đề thi thử lý - THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh [Word] - 500 lượt tải
Các máy điện xoay chiều [RAR] - 3,954 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TAIÊ - TÀI LIỆU ĐẲNG CẤP VẬT LÝ 12 [PDF] - 454 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LTĐH (Cơ bản) [PDF] - 857 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 10 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 865 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập ôn thi học kì 2 về hiện tượng căng bề mặt chất lỏng lớp 10 [Word] - 1,383 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chứng minh vật DĐĐH bằng phương pháp năng lượng [PDF] - 981 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thu ĐH lần 2-THPT TRIỆU SƠN 2 [RAR] - 638 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10 [Word] - 2,816 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 [Word] - 1,000 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết vật lí 10 (HKII) [Word] - 994 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Từ trường của những dòng điện có hình dạng nhất định [PPT] - 861 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi thử lần 1 trường chuyên Sơn La năm 2018 [Word] - 407 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm sóng âm_có đáp án [PDF] - 1,016 lượt tải
Trắc nghiệm Dao động điều hòa chọn lọc [Word] - 3,231 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyển động trong mặt phẳng [JAR] - 388 lượt tải
Điện tích và điện trường [JAR] - 698 lượt tải
Độ dẫn điện [JAR] - 396 lượt tải
271 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều (phần 1) [RAR] - 2,257 lượt tải
Phòng thí nghiệm: Va chạm [JAR] - 406 lượt tải
Cấu tạo hạt nhân [JAR] - 418 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dạng 1 Đại cương điện xoay chiều - Viết biểu thức hiệu điện thế & cường độ dòng điện [Word] - 879 lượt tải
[Flash] Sóng nước - Giao thoa sóng nước [RAR] - 1,990 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập Điện xoay chiều [Word] - 735 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm Điện xoay chiều [Word] - 906 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tổng hợp sóng cơ [Word] - 670 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPGQG HẰNG HÓA THANH HÓA 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 436 lượt tải
Bài tập tổng hợp sóng cơ [Word] - 1,048 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ & ĐA MÔN VL TN THPT 2015 ĐỀ 138 FILE WORD [Word] - 329 lượt tải
Flash Dao động cưỡng bức [SWF] - 883 lượt tải
Lực và chuyển động [JAR] - 410 lượt tải
Giao thoa sóng [JAR] - 754 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm sóng dừng_ có đáp án [PDF] - 1,887 lượt tải
Sóng vô tuyến [JAR] - 268 lượt tải
[Flash] Tổng hợp sóng [JAR] - 484 lượt tải
Trắc nghiệm giao thoa sóng cơ_có đáp án [PDF] - 1,682 lượt tải
Giao thoa sóng với hai nguồn lệch pha nhau [PDF] - 3,586 lượt tải
Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án [PDF] - 944 lượt tải
Giao thoa sóng và sóng dừng [PDF] - 960 lượt tải
Sóng âm [Word] - 737 lượt tải
[[Flash] Quan sát màu sắc [JAR] - 256 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Vật lý hạt nhân.. [Word] - 1,593 lượt tải
[Flash 3D] Tinh thể muối NaCl [EXE] - 664 lượt tải
[Flash] Hiệu ứng Quang điện [JAR] - 747 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Flash] Định luật Ohm [JAR] - 362 lượt tải
Tuyển tập bài tập vật lí đại cương (Tiếng Việt) [PDF] - 2,587 lượt tải
[Flash] Con lắc đơn [JAR] - 825 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng [Word] - 2,878 lượt tải
ĐIỆN XOAY CHIỀU [Word] - 897 lượt tải
Công viên trượt ván [JAR] - 150 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Sóng ánh sáng [Word] - 2,576 lượt tải
Thí nghiệm về độ cao của âm [EXE] - 978 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Âm sắc của các nhạc cụ [EXE] - 519 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Âm cơ bản - họa âm [EXE] - 751 lượt tải
Thí nghiệm mô phỏng sóng cơ học [EXE] - 2,036 lượt tải
Mô phỏng để minh hoạ cho Bài Mặt phẳng nghiêng [JAR] - 268 lượt tải
Khách bộ hành - Minh hoạ về gia tốc và vận tốc của một vật (Cơ học Lớp 10) [JAR] - 266 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Dao động điện từ [Word] - 1,924 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thí nghiệm sóng ngang truyền trên lò xo [SWF] - 619 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết 12CB HKI (THPT DTNT Huỳnh Cương, Sóc Trăng) [RAR] - 394 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mật độ của các chất [JAR] - 157 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 09 CÓ MA TRẬN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY CHU VĂN BIÊN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 207 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm [Word] - 2,492 lượt tải
Bài tập giao thoa sóng cơ - Trần Quang Thanh, ĐH Vinh [PDF] - 4,655 lượt tải
PhET - Mô phỏng Quả bóng và sự nổi [JAR] - 164 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm về Dao động diều hòa [Word] - 1,580 lượt tải
Một số câu hỏi lí thuyết về dao động điều hòa [Word] - 1,694 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Điện xoay chiều [Word] - 599 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
20 câu Sóng cơ và Sóng âm [Word] - 864 lượt tải
150 câu trắc nghiêm Lí 12 [Word] - 420 lượt tải
47 câu dao động cơ và con lắc lò xo [Word] - 461 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mô phỏng Thí nghiệm Điện từ của Faraday [ZIP] - 848 lượt tải
Bộ thí nghiệm điện AC [ZIP] - 718 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm [Word] - 1,164 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Vật lí 11 phần Điện [Word] - 1,419 lượt tải
KT phần sóng cơ [Word] - 499 lượt tải
Câu hỏi trắc nghiệm phần Sóng cơ [PDF] - 611 lượt tải
74 Câu trắc nghiệm phần Dao động điện từ- sóng điện từ LTĐH (N.T.Thành- THPT Trần Phú- Đăk Nông) [Word] - 1,587 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
47 Câu trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng LTTN (N.T.Thành- THPT Trần Phú- Đăk Nông) [Word] - 1,237 lượt tải
Con lắc lò xo treo thẳng đứng (flash) [EXE] - 1,224 lượt tải
* Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức [PDF] - 7,217 lượt tải
Đề & đáp án chính thức môn Vật lý Tuyển sinh Cao đẳng A 2010 [RAR] - 1,554 lượt tải
Đề và đáp án gợi ý Tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Vật lý khối A [RAR] - 2,563 lượt tải
Động lực học vật rắn & Dao động cơ [Word] - 659 lượt tải
* Giải bài tập cơ lượng tử của David Griffiths [PDF] - 6,015 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”? [Word] - 1,211 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
1000 câu trắc nghiệm và đáp án Hóa học [PDF] - 4,688 lượt tải
Trao đổi về cách hiểu một câu hỏi trong đề thi đại học 2010 [Word] - 762 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đai học 2010 [Word] - 8,008 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
285 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa & Con lắc lò xo [Word] - 3,496 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
20 câu trắc nghiệm Dao động cơ & Sóng cơ [Word] - 799 lượt tải
Bài khó nhất trong đề thi tuyển sinh đại học 2010 [PDF] - 1,172 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Góp ý Đề thi Đại học Môn Vật lý 2010 [Word] - 655 lượt tải
10 đề tham khảo ôn thi đại học Vật lí [RAR] - 769 lượt tải
Sự sáng tạo trong đề thi đại học môn vật lý năm 2010 [Word] - 2,242 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Gợi ý giải đề thi đại học môn vật lý 2010 (Báo Thanh Niên) [Word] - 3,979 lượt tải
Gợi ý giải đề thi đại học khối A 2010 môn Vật lí (New) [PDF] - 2,438 lượt tải
* Đề thi tuyển sinh đại học khối A 2010 - Môn Vật lí (bản PDF của 24h.com.vn) [PDF] - 8,317 lượt tải
Tổng hợp đề thi chính thức (Đại học và Cao đẳng) từ năm 2007 đến 2009 [RAR] - 1,508 lượt tải
Chuyên đề Dao động cơ [Word] - 982 lượt tải
31 bài Sóng cơ [PDF] - 1,140 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
85 câu trắc nghiệm điện xoay chiều [Word] - 859 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm Vật lí hạt nhân 3 [Word] - 769 lượt tải
Trắc nghiệm Vật lí hạt nhân 1 [Word] - 778 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lí thuyết Tính chất sóng ánh sáng [PDF] - 1,159 lượt tải
Đề ôn tập Điện xoay chiều 1 [Word] - 874 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập Dao động điện từ 1 [Word] - 1,584 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập lượng tử ánh sáng [Word] - 1,908 lượt tải
150 câu thắc nghiệm vật lý LTĐH [PDF] - 603 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm dao động cơ [PDF] - 467 lượt tải
Trắc nghiệm Dao động điện từ [Word] - 755 lượt tải
Ôn tập Sóng ánh sáng [RAR] - 910 lượt tải
Đề kiểm tra Sóng cơ [Word] - 515 lượt tải
Đề ôn tập thi học kì 2 Vật lí 11 số 2 [Word] - 1,444 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm mô phỏng, tính toán vật lí [EXE] - 570 lượt tải
Đáp án chuyên KHTN lần 3 - 2017 [PDF] - 497 lượt tải
Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 11CB [Word] - 627 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút- lớp 11 [Word] - 691 lượt tải
Chuyên đề Mạch xoay chiều mắc song song [Word] - 2,165 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Đề thi đại học khối A từ 2007->2009 (có đáp án) [RAR] - 5,420 lượt tải
Đề thi thử đại học - THPT Xuân Lộc, Đồng Nai [Word] - 110 lượt tải
Câu hỏi và bài tập chương Dao động cơ [PDF] - 393 lượt tải
Đề ôn tập Các loại dao động [PDF] - 621 lượt tải
Đề ôn tập Con lắc lò xo [PDF] - 574 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra định kì 11NC lần 4 - THPT Phú Riềng [Word] - 396 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra Vật lí 11 Học kì 2, THPT Nguyễn Trãi [Word] - 624 lượt tải
Bài tập Dao động cơ [Word] - 300 lượt tải
Bài kiểm tra Ôn tập Dao động cơ [Word] - 478 lượt tải
Phân phối chương trinh vật lí 10 GDTX [Word] - 429 lượt tải
Kiểm tra HKI lớp 12NC [Word] - 322 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Câu hỏi trắc nghiệm Dao động cơ [Word] - 744 lượt tải
Đề khảo sát lớp 12 [Word] - 88 lượt tải
ĐỀ KIỂM TRA SÓNG ÁNH SÁNG_ NÂNG CAO [Word] - 1,613 lượt tải
Bài tập Dao động điện từ [Word] - 32 lượt tải
260 câu trắc nghiệm Điện xoay chiều [PDF] - 3,668 lượt tải
10 quyển ebook học tiếng Trung Quốc (.torrent file, 443MB) [RAR] - 2,007 lượt tải
Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Vật lí 10 [Word] - 2,266 lượt tải
Đề luyện thi phần Vật lí hạt nhân - Nguyễn Tiến Thành, THPT Trần Phú, Đăk Nông [Word] - 1,527 lượt tải
* 200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án [Word] - 5,977 lượt tải
Bài tập Quang phổ Hidro [Word] - 2,648 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Lần 1 VL12CB [Word] - 1,213 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm: "Sóng điện từ và việc bảo vệ môi trường" [Word] - 1,384 lượt tải
* Bài tập Luợng tử ánh sáng-ôn thi đại học - cao đẳng [Word] - 5,911 lượt tải
Giao thoa Y âng với ánh sáng đơn sắc - Vũ Duy Phương [Word] - 1,723 lượt tải
Kiểm tra 15 phút Dao động cơ 12 CB [Word] - 788 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi học kì 1 VL 11 NC [Word] - 798 lượt tải
Đề ôn tập 12 NC [Word] - 1,028 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG ĐẶNG THÚC HỨA NGHỆ AN 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 487 lượt tải
Phương pháp giải nhanh bài toán mạch xoay chiều [Word] - 4,963 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HK1 Lý 11CB trường Nguyễn Chí Thanh TPHCM [Word] - 1,050 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút 11 CB - Học kì 1 [Word] - 989 lượt tải
Lượng Tử Ánh Sáng - ĐH CĐ chia theo bài học - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 2,641 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết và đề thi học kì 1, lớp 11 NC (THPT Hậu Lộc 1) [Word] - 1,342 lượt tải
Trắc nghiệm Từ trường, Cảm ứng điện từ [Word] - 1,927 lượt tải
Đáp án phần sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 1,698 lượt tải
Bài tập sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 2,107 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết VL 11 học kì 2 (THPT Nguyễn Khuyến, An Giang) [Word] - 859 lượt tải
Đáp án phần dao động cơ_Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 1,246 lượt tải
Các dạng bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng [Word] - 3,648 lượt tải
Bài tập Giao thoa ánh sáng [Word] - 4,266 lượt tải
Đề kiểm tra chương 2 VL 11 [Word] - 1,579 lượt tải
Đề Thi thử THPT Quốc gia lần 3-2015 ĐHSP [RAR] - 1,223 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết Lý 11 kì II - THPT DTNT Đăk Hà [RAR] - 1,219 lượt tải
Đề kiểm tra Cơ, Điện và Sóng [Word] - 845 lượt tải
Đề thi thử đại học [Word] - 672 lượt tải
25 câu trắc nghiệm Điện xoay chiều [Word] - 1,380 lượt tải
Đề kiểm tra vật lí 1 tiết HK II lớp 11 [Word] - 1,022 lượt tải
Đề kiểm tra vật lí 1 tiết HK II lớp 11 [Word] - 877 lượt tải
Đề ôn tập lớp 10 [Word] - 882 lượt tải
LT + BTTN Hạt nhân nguyên tử (có đáp án) [Word] - 3,606 lượt tải
Đề khảo sát học kì 2 Vật lý 11 [Word] - 1,479 lượt tải
Đề kiểm tra điện xoay chiều [Word] - 994 lượt tải
Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD & ĐT Ninh Thuận [Word] - 1,775 lượt tải
Đề trắc nghiệm dao động cơ học [RAR] - 750 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
33 bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều [Word] - 1,647 lượt tải
Mô phỏng thí nghiệm vật lí [RAR] - 982 lượt tải
Đề kiểm tra định kì Sóng ánh sáng [Word] - 1,376 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm mô phỏng VL12 [EXE] - 966 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm Điện xoay chiêu [RAR] - 903 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn thi học kì 1 - VL 12 [Word] - 1,541 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
1000 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12 tổng hợp [PDF] - 1,633 lượt tải
Ôn thi HK 1 - Dao động cơ (Lí thuyết và bài tập) [Word] - 831 lượt tải
Đề và đáp án kiểm tra Học kì 1 Vật lí 11 (Chuyên Vĩnh Phúc) [Word] - 847 lượt tải
Một số đề kt HKI (11NC) [Word] - 811 lượt tải
Trắc nghiệm Điện xoay chiều [RAR] - 878 lượt tải
Một số BT Điện XC [Word] - 1,030 lượt tải
DẠNG 03 - XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG VÀ SỐ LẦN VẬT ĐI QUA LI ĐỘ x0 [RAR] - 1,041 lượt tải
Dạng 1 - Viết phương trình dao động điều hòa [RAR] - 4,565 lượt tải
Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH [Word] - 563 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng Dao động cơ [Word] - 833 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết lý 11 CB Học kì 1 [Word] - 986 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm Dao động điện từ [Word] - 1,075 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thiết kế thí nghiệm ảo hình 3D bằng Crocodile Techcology phiên bản 6.06 và key [RAR] - 1,368 lượt tải
Trắc nghiệm Vật lí hạt nhân [PDF] - 862 lượt tải
163 câu trắc nghiệm Lí 12 [PDF] - 714 lượt tải
Kiểm tra 15 phút Khối 11 B (THPT Vĩnh Định, Quảng Trị) [PDF] - 747 lượt tải
Khảo sát chất lượng đầu năm _ Lớp 11 (PT DTNT Đăk Hà) [Word] - 1,569 lượt tải
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THPT QUỐC GIA SỐ 2 [PDF] - 2,249 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết kì I_Lớp 11 CB ( PT DTNT Đăk Hà) [Word] - 888 lượt tải
Ngân hàng câu hỏi Vật lí 11 [Word] - 2,271 lượt tải
Đề kiểm tra một tiêt K11 [Word] - 742 lượt tải
Kiểm tra phần Điện xoay chiều [Word] - 914 lượt tải
Dao động điện từ & Sóng điện từ [Word] - 1,714 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết 12 Lần 1 HK 1 Lớp 11 [Word] - 722 lượt tải
BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ [Word] - 1,464 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra VL 12 NC Chương 2&3 (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) [Word] - 809 lượt tải
Kiểm tra Dao động cơ [Word] - 712 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm 12 Chương Sóng ánh sáng [Word] - 1,958 lượt tải
70 câu trắc nghiệm chương 2, 3 Lí 12 NC (có đáp án) [Word] - 1,523 lượt tải
PHÂN DẠNG CHI TIẾT DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LUYỆN THI 2019 [] - 1,565 lượt tải
Kiểm tra 15 phút lớp 12 phần dao động cơ, sóng cơ. [Word] - 736 lượt tải
Kiểm tra 45 phút - VL12 NC - Chương I & II (THPT Sào Nam) [Word] - 683 lượt tải
Hệ thống BT trắc nghiệm ôn tập HKI dùng chung cho khối 12 [Word] - 704 lượt tải
Đề kiểm tra nâng cao 12 - Dao động cơ [Word] - 1,173 lượt tải
LƯỢC KHẢO DANH NHÂN THẾ GIỚI [RAR] - 193 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ chuyên đề luyện thi VL 12 (Bùi Gia Nội) [RAR] - 909 lượt tải
Kiểm tra chương Dòng điện không đổi [Word] - 1,982 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
65 câu dao động cơ chọn lọc [Word] - 1,042 lượt tải
Một số bài Sóng cơ chọn lọc [Word] - 1,224 lượt tải
ĐỀ THI HK II-VẬT LÝ 10-THẦY TIẾN [Word] - 1,143 lượt tải
* Lí thuyết và bài tập Quang hình học [Word] - 6,284 lượt tải
Bộ câu hỏi trắc nghiệm VL 12 NC [Word] - 708 lượt tải
343 bài tập Lý 10 NC [Word] - 4,023 lượt tải
HSG lớp 11 tỉnh Thái Nguyên 2010-2011 (có đáp án) [Word] - 2,099 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 1 - VL 12NC [Word] - 813 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
343 câu bài tập TN vật lý 10 [Word] - 1,162 lượt tải
Một số bài dao động cơ hay [Word] - 932 lượt tải
Đề kiểm tra học kì I Lý 11 [Word] - 1,093 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 11 NC Bài 1 HK1 [Word] - 1,029 lượt tải
Trắc nghiệm Con lắc đơn [Word] - 931 lượt tải
Đề + ĐA KS chất lượng đầu năm - Dao động cơ (THPT Lương Văn Tụy, Ninh Bình) [Word] - 1,046 lượt tải
Đề kiểm tra ôn tập Dao động điều hòa, Sóng cơ [Word] - 974 lượt tải
Chuyển động bằng phản lực [SWF] - 919 lượt tải
Đề kiểm tra 45 [Word] - 668 lượt tải
Bài tập Dao động điều hòa, con lắc lò xo [PDF] - 1,682 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Câu hỏi Giao thoa sóng cơ [Word] - 1,010 lượt tải
Câu hỏi Điện xoay chiều [Word] - 827 lượt tải
Câu hỏi ôn tập Sóng ánh sáng & Lượng tử ánh sáng [Word] - 761 lượt tải
Câu hỏi Điện xoay chiều [Word] - 842 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 12 bài 1 học kì 2 [Word] - 784 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 2 08 - 09 lớp 11NC (THPT Triệu Phong, Quảng Trị) [Word] - 921 lượt tải
* 153 câu trắc nghiệm lý thuyết chương dao động cơ [Word] - 5,495 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Cơ vật rắn 12 NC [Word] - 717 lượt tải
Đề KT chương I - lớp 11 NC [Word] - 817 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Phần dao động và sóng điện từ [RAR] - 1,912 lượt tải
Đề khảo sát đầu năm phần Dao động cơ [Word] - 857 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Phần sóng cơ [RAR] - 1,543 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 12 phần Sóng ánh sáng [Word] - 2,146 lượt tải
Đề kiểm tra phần Sóng cơ [Word] - 1,558 lượt tải
Bài tập chương Dao động cơ [Word] - 2,071 lượt tải
Các bài tập sóng cơ [PDF] - 1,658 lượt tải
Ôn tập HK I Lớp 11 [Word] - 1,273 lượt tải
85 câu hỏi điện xoay chiều [Word] - 1,177 lượt tải
Bài tập vật lý ôn tập HKI - vật lý 11 [Word] - 1,821 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề điện xoay chiều [Word] - 2,701 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 1 Lí 12A [Word] - 827 lượt tải
Kiểm tra 45 phút chương 2 Lí 12 [Word] - 1,479 lượt tải
Đề & đáp án kiểm tra học kì 2 lớp 11 2008-2009 (THPT Phú Cường, Hòa Binh) [Word] - 2,937 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 1 năm 2019 [Word] - 641 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BẢNG CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU+FULL [Word] - 1,146 lượt tải
Đề chuyên KHTN lần 1 năm 2019 [Word] - 1,002 lượt tải
Trắc nghiệm 40 câu Dao động điều hòa [Word] - 1,049 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết sở Cần Thơ [PDF] - 530 lượt tải
Đề SGD Thanh Hóa 2018 lần 1 file Word. Có đáp án [Word] - 744 lượt tải
Bài tập Vật lí 10 - trắc nghiệm và tự luận [RAR] - 2,153 lượt tải
Đề luyện thi THPTQG [PDF] - 1,005 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN 2018 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 93 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 03 CÓ MA TRẬN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY CHU VĂN BIÊN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 76 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề sóng cơ chi tiết file Word [RAR] - 4,420 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 27 CÓ MA TRẬN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY ĐỖ NGỌC HÀ HOCMAI.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 68 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH 2018 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 147 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG ĐỒNG ĐẬU VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 139 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN NGUYỄN DU 2018 LẦN 3(GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 131 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG NGUYỄN VIẾT XUÂN VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 129 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề theo ma trận minh họa 10 - 2018 [PDF] - 119 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
FULL CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN R THAY ĐỔI -2019- GIẢI CHI TIẾT [Word] - 294 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 20 CÓ MA TRẬN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY ĐỖ NGỌC HÀ HOCMAI.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 136 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG NGUYỄN KHUYỄN BÌNH DƯƠNG 2018 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 83 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm phần cảm ứng điện từ [Word] - 2,489 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 8 (CÓ MA TRẬN ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC) THẦY ĐỖ NGỌC HÀ HOCMAI.VN(GIAI CHI TIẾT FULL) [Word] - 137 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 9 THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU TP.HUẾ (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 87 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG MINH KHAI HÀ TĨNH 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 71 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2018 LẦN 1(GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 146 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG SÓC SƠN HÀ NỘI 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 115 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 3 BỘ ĐỀ LOVEBOOK (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 105 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử theo ma trận minh họa 2018 [PDF] - 187 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÊ THI THỬ THPTQG ĐINH TIÊN HOÀNG YÊN BÁI 2018 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 141 lượt tải
Đề ôn học sinh giỏi - Chuyển động thẳng đều [Word] - 2,507 lượt tải
Science Magazine_2007-04-27 [PDF] - 656 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 2 (CÓ MA TRẬN ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC) THẦY ĐỖ NGỌC HÀ HOCMAI.VN(GIAI CHI TIẾT FULL) [Word] - 121 lượt tải
[] - 0 lượt tải
An effective method to verify line and point spread functions measured in computed tomography [PDF] - 680 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 1 BỘ ĐỀ MEGABOOK (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 106 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPQG 2018 LẦN 13 THẦY NGUYỄN TIẾN ANH LIZE.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [PDF] - 126 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai [PDF] - 762 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết sư phạm Hà Nội [PDF] - 455 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thử vật lý lần 1 - SGD Bình Phước [PDF] - 633 lượt tải
Mô phỏng con lắc đơn [SWF] - 990 lượt tải
Luyện đề THPT QG - Đề nâng cao số 08 - File word có lời giải [Word] - 509 lượt tải
Đề thi học kì 1 vật lí 11 năm học 2018-2019 [Word] - 2,323 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề ôn thi đại học (Nguyễn Hữu Lộc) [Word] - 934 lượt tải
FULL tất cả các dạng bài tập chương 4. Kèm đáp án (Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế). [PDF] - 3,893 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Bắc Giang [PDF] - 602 lượt tải
THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - File word có lời giải chi tiết [Word] - 1,504 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết Quảng Xương [PDF] - 490 lượt tải
THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh [Word] - 638 lượt tải
Đề thi thử Vật Lý 2016 có giải chi tiết [Word] - 1,153 lượt tải
THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần 2 [Word] - 765 lượt tải
Bài giải đề thi đại học môn Lí 2009 (Phùng Nhật Anh) [RAR] - 3,331 lượt tải
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ PHÂN DẠNG CHI TIẾT LUYỆN THI 2019 [] - 108 lượt tải
Bộ đề luyện thi đại học năm 2009 [PDF] - 890 lượt tải
Đề thi thử 2018 - Đề thi giữa kỳ 1 THPT Tam Hiệp - Đồng Nai - Có lời giải chi tiết [PDF] - 79 lượt tải
Dao động cơ [RAR] - 857 lượt tải
123 câu lý thuyết chương 1 [Word] - 326 lượt tải
Hướng dẫn giải đề kiểm tra định kỳ THPT Nguyễn Khuyến-BD đợt 3 năm học 2017-2018 [Word] - 529 lượt tải
Đề kiểm tra định kỳ THPT Nguyễn Khuyến-Bình Dương đợt 3 [Word] - 591 lượt tải
[2015-2016] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH [PDF] - 627 lượt tải
Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12CB - Chương I: Dao động cơ [Word] - 1,073 lượt tải
Hướng dẫn giải đề kiểm tra giữa kỳ I THPT Kim Sơn B năm học 2017_2018 [Word] - 385 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi bán kì lớp 12 [Word] - 308 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi khảo sát chất lượng THPT chuyên Hưng Yên lần 1 năm học 2017-2018 [Word] - 653 lượt tải
Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017 [] - 2,459 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết khảo sát chuyên Hưng Yên [PDF] - 264 lượt tải
Trắc nghiệm học kì 1 lí 12 cho hs ôn tập. [Word] - 940 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết khảo sát Anh Sơn 1 [PDF] - 185 lượt tải
ĐỀ ÔN CƠ SÓNG [PDF] - 142 lượt tải
Hướng dẫn giải đề kiểm tra chương dao động cơ dùng cho học sinh cơ bản năm học 2017-2018 [Word] - 847 lượt tải
Tuyển chọn 38 đề thi thử lí 2017 có giải (Bùi Xuân Dương) [PDF] - 1,124 lượt tải
Câu hỏi và bài tập Dao động cơ 2009 - 2017 [PDF] - 261 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Khuyến 2017 - 2018 [PDF] - 436 lượt tải
ĐỀ VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỊNH KÌ LẦN 1 [PDF] - 289 lượt tải
Đồ thị các vật dao động điều hòa-Căn bản [PDF] - 702 lượt tải
Phiếu tổng ôn số 1 - chương dao động cơ vật lí 12 [Word] - 721 lượt tải
Bài tập dao động cơ [Word] - 602 lượt tải
Tổng hợp 2000 bài dao động cơ [PDF] - 967 lượt tải
CON LẮC ĐƠN [Word] - 533 lượt tải
Hệ thống các chủ đề chinh phục bài tập dao động cơ [PDF] - 865 lượt tải
CON LẮC LÒ XO [Word] - 1,054 lượt tải
Công phá chuyên đề dao động cơ phần 1. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế [PDF] - 1,245 lượt tải
TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA [Word] - 1,028 lượt tải
Gợi ý giải đề thi tuyển sinh cao đẳng 2009 (Báo Tuổi Trẻ) [PDF] - 1,265 lượt tải
* 80 bài tập Dao động cơ [Word] - 5,373 lượt tải
VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA QUA THẤU KÍNH [PDF] - 635 lượt tải
25 Câu dao động cơ học Hay và Khó [PDF] - 660 lượt tải
ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 1 [Word] - 265 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bổ trợ kiến thức 8-9-10. Chuyên đề kích thích dao động điều hòa [PDF] - 1,156 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chủ đề 1: Dao động điều hòa 2017-2018 [PDF] - 3,786 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn thi tốt nghiệp: Lượng tử ánh sáng & Vật lí hạt nhân [Word] - 782 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ 40 đề thi thử 2017 - đầy đủ các chương [PDF] - 426 lượt tải
ĐỀ THI THỬ SỐ 6 - 2017 [Word] - 147 lượt tải
Đề thi thử THPTQG vật lý lần 2 [PDF] - 78 lượt tải
Đề thi thử THPTQG vật lý lần 1 [PDF] - 83 lượt tải
Đám Sao Cầu [Word] - 648 lượt tải
THI THPT QG LẦN 3- NAM TRỰC- NAM ĐỊNH [Word] - 1,385 lượt tải
Đáp án Vật lý THPT QG - Chuyên Vinh lần 4 năm 2017 [PDF] - 117 lượt tải
Đề cương Ôn tập Vật Lý 12 [Word] - 1,716 lượt tải
Giải một số câu đề bộ lần 3 cách khác [PDF] - 80 lượt tải
Đề thi thử THPTQG trường THPT Nguyễn Huệ lần 1. Đề số 1 [PDF] - 362 lượt tải
Đề thi thử THPTQG trường THPT Nguyễn Huệ lần 2 [PDF] - 782 lượt tải
Đề thi thử THPTQG trường THPT Nguyễn Huệ [PDF] - 137 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết thị xã Quãng Trị [PDF] - 731 lượt tải
Đề và đáp án lý tp HCM cụm V 17/05 [PDF] - 457 lượt tải
Con lắc đơn (Nguyễn Quang Đông) [Word] - 1,457 lượt tải
Con lắc lò xo (Nguyễn Quang Đông) [Word] - 1,050 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - lần 2 - 2017 [PDF] - 1,302 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết sở Quảng Ninh [PDF] - 1,057 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng khối 12 năm 2017 [PDF] - 286 lượt tải
Dao động điều hoà (Nguyễn Quang Đông) [Word] - 1,224 lượt tải
Đề thi và đáp án KSCL lần 1 của Trường thực hành Đại học Tây Nguyên 2017 [PDF] - 99 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Lam Sơn - lần 2 -2017 [PDF] - 719 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Lê Khiết - 2017 [PDF] - 745 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết Quãng Xương - 2017 [PDF] - 438 lượt tải
ĐỀ THI THỬ TNTHPT 2014 - ĐÁP ÁN [RAR] - 2,986 lượt tải
Thi thử Quốc Học - Bình Định - 2017 [PDF] - 239 lượt tải
Thi thử đại học trường Đông Hà lần 1 năm 2014 [Word] - 1,193 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên SP Hà nội Lần 3 - 2017 [PDF] - 827 lượt tải
Lời giải chi tiết chuyên Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2014 [PDF] - 4,983 lượt tải
Trắc nghiệm sóng điện từ có hướng dẫn giải [Word] - 1,251 lượt tải
THPT Chuyên Bắc Cạn - Bắc Cạn năm 2017, lần 1 - Có lời giải [Word] - 798 lượt tải
Đáp án chuyên Phan Bội Châu Lần 2 - 2017 [PDF] - 747 lượt tải
Thi thử Vật Lý chuyên Hưng Yên - 2017 [PDF] - 437 lượt tải
Đề cương ôn thi tốt nghiệp bổ túc THPT [Word] - 1,466 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án chuyên KHTN lần 3 - 2017 [PDF] - 497 lượt tải
Chuyên đề hóa hữu cơ [RAR] - 1,460 lượt tải
Thi thử chuyên Vĩnh Phúc Lần 3 - 2017 [PDF] - 1,067 lượt tải
Thi thử Vật Lý Yên Định - 2017 [PDF] - 206 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải đề KSCL Sở GD&ĐT Ninh Binh năm 2018 [Word] - 1,345 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết thi thử Vật Lý KHTN lần 2 - 2017 [PDF] - 1,218 lượt tải
Thi thử Vật Lý chuyên Vinh lần 1 - 2017 [PDF] - 201 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết 12 nâng cao+ma trận [ZIP] - 2,035 lượt tải
Thi thử Vật Lý chuyên KHTN lần 3 - 2017 [PDF] - 839 lượt tải
Tổng hợp chuyên đề luyện thi dai hoc mon vât li 2014 của Bùi Gia Nội (file .doc) [Word] - 4,633 lượt tải
Đề ôn thi ĐH 2009 (Phan Đức) [Word] - 1,133 lượt tải
Thi thử Vật Lý chuyển KHTN lần 2 - 2017 [PDF] - 556 lượt tải
Kiểm tra 15 phút -Bài 31. Mắt vật lý 11 [Word] - 617 lượt tải
3 ĐỀ ÔN TẬP THI GIỮA HK II - VẬT LÝ 12 [Word] - 312 lượt tải
8 MÃ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPT ĐỒNG QUAN 2014 [RAR] - 699 lượt tải
Trắc nghiệm Quang lý - Vật lí hạt nhân 2014. Có đáp án [Word] - 930 lượt tải
Thi thử Vật lý chuyên SPHN lần 1 [PDF] - 716 lượt tải
Trắc nghiệm Điện xoay chiều - Dao động điện từ 2014. Có đáp án [Word] - 669 lượt tải
Thi thử Vật Lý Quốc Học 2017 [PDF] - 729 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết chuyên Long An lần 1 [PDF] - 724 lượt tải
Thi thử THPT Cẩm Lý [PDF] - 281 lượt tải
Trắc nghiệm Dao động - Sóng cơ 2014. Có đáp án [Word] - 916 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 [Word] - 761 lượt tải
MÁY BIẾN ÁP & TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 3,757 lượt tải
Đề thi Vật Lý Chuyên Long An - 2017 [PDF] - 431 lượt tải
* CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ RẤT KHÓ [Word] - 5,037 lượt tải
Đáp án chi tiết học kì I THPT thực hành SP HCM [PDF] - 146 lượt tải
TTĐH LẦN I_THPT PHAN THÚC TRỰC [Word] - 937 lượt tải
Đề thi thử ĐH lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy [RAR] - 1,975 lượt tải
Đề thi Vật Lý HKI sở ĐaK LaK [PDF] - 207 lượt tải
40 câu điện xoay chiều [Word] - 1,428 lượt tải
Đáp án HKI chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2017 [PDF] - 294 lượt tải
Đề thi học kì 1 lớp 12 hệ GDTX [Word] - 598 lượt tải
Đề & đáp án chính thức Đại học môn Lí 2009 [RAR] - 4,956 lượt tải
Đề luyện thi đại học, cao đẳng (Võ Văn Thuận) [PDF] - 932 lượt tải
Đề thi HK I chuyên Lê Hồng Phong 2016 - 2017 [PDF] - 433 lượt tải
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HOC KÌ I LÝ 12 ĐẾ SỐ 6 [Word] - 492 lượt tải
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HOC KÌ I LÝ 12 ĐẾ SỐ 5 [Word] - 493 lượt tải
Đáp án thi thử Vật lý - THPT Hoàng Lệ Kha - 2017 Lần 1 [PDF] - 447 lượt tải
Sóng cơ. Giao thoa sóng (Phạm Văn Sơn) [Word] - 1,872 lượt tải
Ôn tập dòng điện xoay chiều [Word] - 3,269 lượt tải
Thi thử Sở GD & ĐT Nam Định Lần 1 - 2017 [PDF] - 795 lượt tải
Đề kiểm tra HKI - Lý 12CB [Word] - 1,862 lượt tải
Thi thử chuyên Lam Sơn Thanh Hóa lần 1 [PDF] - 733 lượt tải
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN: CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG [Word] - 4,196 lượt tải
Thi thử Vật Lý - THPT Yên Lạc [PDF] - 174 lượt tải
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN: CHỦ ĐỀ SÓNG DỪNG [Word] - 3,668 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Dao động cơ [Word] - 1,535 lượt tải
ĐỀ 05 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ) [Word] - 1,607 lượt tải
ĐỀ 04 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ) [Word] - 1,032 lượt tải
THPT Nông Cống 2 - Thanh Hóa - Có lời giải chi tiết file word [Word] - 843 lượt tải
ĐỀ 03 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ) [Word] - 790 lượt tải
ĐỀ 01 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ) [Word] - 1,057 lượt tải
Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD công bố ngày 6/12/2018 [PDF] - 336 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Câu hỏi ôn thi Vật lí (có đáp án) [PDF] - 1,089 lượt tải
ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [Word] - 1,169 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 1 VL12 [Word] - 2,392 lượt tải
Thi thử lần 1 chuyên Vĩnh Phúc [PDF] - 342 lượt tải
Đề thi thử ĐH số 7 (Nguyễn Hiệp) [Word] - 1,512 lượt tải
Đề thi thử số 2 THPT Hoằng Hóa 2 [PDF] - 219 lượt tải
* Tuyển chọn 180 câu: Con lắc lò xo (hay - đáp án đầy đủ) [Word] - 8,587 lượt tải
Đề thi thử đại học 6 (Nguyễn Hiệp) [Word] - 1,267 lượt tải
Đề kiểm tra 3 chương đầu lớp 12 [PDF] - 533 lượt tải
25 câu hỏi theo dạng kiểm tra phần Cơ Học [PDF] - 816 lượt tải
Đề kiểm tra vật lý 12 chương 1-2-3 [PDF] - 1,205 lượt tải
Kiểm tra 30 câu điện xoay chiều lần 4 (Phan Xuân Sanh) [Word] - 1,268 lượt tải
Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa [PDF] - 3,799 lượt tải
Thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 1 [PDF] - 379 lượt tải
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 1 - LỚP 11 [Word] - 861 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chương 2+ 3. lớp 11 [RAR] - 4,143 lượt tải
Trich: Đề liên môn KHTN Hoàng Hoa Thám [PDF] - 295 lượt tải
Trắc nghiệm điện xoay chiều có đáp án và hướng dẫn giải [Word] - 3,808 lượt tải
Trắc nghiệm nâng cao dao động cơ sưu tập [Word] - 1,178 lượt tải
Bài tập tính năng lượng của phản ứng hạt nhân [Word] - 3,240 lượt tải
Đại cương về dao động điều hòa [Word] - 1,381 lượt tải
90 trang trắc nghiệm 12 (có đáp án) [Word] - 4,240 lượt tải
115 đề ôn thi 2016 sưu tầm có đáp án [RAR] - 1,608 lượt tải
MA TRẬN + ĐỀ KT CHƯƠNG 1,2 VL12 (CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 2,822 lượt tải
100 đề lý 12 sưu tầm có đáp án [RAR] - 1,158 lượt tải
Kiểm tra 15 phút 12 - dao động cơ 1 [Word] - 2,452 lượt tải
Kiểm tra 15 phút 12 - dao động cơ [Word] - 1,115 lượt tải
TỔNG ÔN 7 ĐIỂM TẬP 3 [PDF] - 226 lượt tải
LÝ THUYẾT LÝ 12 TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN [PDF] - 704 lượt tải
Đề ôn thi kì I, lớp 11 [RAR] - 1,990 lượt tải
Đề kiểm tra dao động cơ học 50 câu trắc nghiệm [Word] - 4,312 lượt tải
250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên [PDF] - 4,842 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề khảo sát chương Dao động cơ [Word] - 1,229 lượt tải
Đề thi dại học các năm tất cả các chương [RAR] - 495 lượt tải
Đề thi thử đại học 2009 (Phạm thị Phượng) [Word] - 1,185 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Các dạng bài tập chương Sóng cơ [Word] - 6,953 lượt tải
40 Chuyên đề LTĐH môn Vật Lý [PDF] - 344 lượt tải
Đề thi thử đại học (Nguyễn Văn Long) [Word] - 1,154 lượt tải
Đê thi thử ĐH Lần II (+I) - Chuyên Thái Bình [RAR] - 3,607 lượt tải
310 CÂU LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ HỌC (Có lời giải chi tiết) [Word] - 2,223 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử đại học, cao đẳng 2009 (Trịnh Thọ Trường) [Word] - 860 lượt tải
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Môn Vật lý [PDF] - 138 lượt tải
* Bài tập sóng cơ học hay (có đáp án) [Word] - 5,757 lượt tải
Chuyên đề Dòng điện xoay chiều (Lê Anh Thái) [Word] - 3,240 lượt tải
Bộ đề ôn thi TN & ĐH (Nguyễn Hữu Lộc) [Word] - 1,149 lượt tải
BÀI TẬP ĐIỆN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI [Word] - 1,303 lượt tải
Tính chất sóng ánh sáng (Ngô Đặng Mai Phương) [Word] - 1,191 lượt tải
ÔN TẬP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 FULL [PDF] - 960 lượt tải
Đề kiểm tra chương dao động cơ học-45 phút [Word] - 2,322 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Nguyễn Hiệp) [Word] - 1,079 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
THỜI ĐIỂM VÀ SỐ LẦN HAI VẬT GẶP NHAU, 2 VẬT CÁCH NHAU d (met) (cập nhập lần 1) [PDF] - 3,424 lượt tải
Ngân hàng đề 400 câu Dòng điện xoay chiều có phân dạng và đáp án [Word] - 3,257 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển tập 90 đề thi thử vật lý tập 3 (Lovebook.vn) [PDF] - 1,091 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL12 [RAR] - 257 lượt tải
Đề thi thử Đại học 2009 - THPT Thanh Thùy, Phú Thọ [Word] - 1,106 lượt tải
Đề KT - Lý 12 - Sóng ánh sáng - 02 [Word] - 1,757 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Luyện thi đại học chương dao động cơ [Word] - 4,091 lượt tải
Máy biến áp - Truyền tải điện năng [PDF] - 416 lượt tải
Ôn thi đại học sóng cơ học [Word] - 2,318 lượt tải
11 Bài toán đồ thị điện xoay chiều liên quan công suất [Word] - 2,487 lượt tải
Chuyên đề dao động cơ LTĐH [PDF] - 3,340 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trăc nghiệm sóng cơ có đáp án và hướng dẫn [Word] - 3,113 lượt tải
TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH _ 2 ĐỀ HKI VL12 [RAR] - 1,213 lượt tải
BT Trắc nghiệm dao động cơ có đáp án và HD giải [Word] - 3,795 lượt tải
8 ĐỀ B KTRA HỌC KÌ I CỦA BỬU NH 15-16 LÝ 12 [Word] - 1,070 lượt tải
7 ĐỀ A KTRA HỌC KÌ I CỦA BỬU NH 15-16 LÝ 12 [Word] - 815 lượt tải
Đề và đáp án thi thử đại học chuyên Lương Văn Tụy NB (8 mã) [RAR] - 2,805 lượt tải
Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận [Word] - 2,545 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
30 đề thi trắc nghiệm lí 12 học kỳ 1 [RAR] - 1,532 lượt tải
Bài tập Con lắc đơn [Word] - 2,582 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Nguyễn Hiệp) [Word] - 1,933 lượt tải
Đoạn mạch điện XC có cấu trúc thay đổi [PDF] - 1,013 lượt tải
Đề kiểm tra hệ số 1 - Chương III - Lý 12CB [Word] - 823 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
177 câu trắc nghiệm vật lý 12 cơ bản (Trần Minh Thùy) [Word] - 1,221 lượt tải
Bài tập khó về mạch RLC nối tiếp [Word] - 1,330 lượt tải
* DAO ĐỘNG CƠ HỌC TRONG ĐỀ THI ĐH TỪ 2007-2013 [Word] - 5,392 lượt tải
Chuyên Đề mạch điện RLC thi THPT QG năm 2016 [Word] - 2,313 lượt tải
Đề thi thử ĐH 09 (Nguyễn Hiệp) [Word] - 1,148 lượt tải
CÔNG SUẤT ĐIỆN XOAY CHIỀU-CỘNG HƯỞN ĐIỆN [PDF] - 228 lượt tải
BÀI GIẢNG VẬT LÍ 10 [RAR] - 1,247 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ - LTĐH [Word] - 1,049 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra hệ số 1 - Lý 12 - Chương II - CB [Word] - 467 lượt tải
BÀI GIẢNG VẬT LÍ 11 [RAR] - 1,322 lượt tải
ĐỀ & ĐA KSCL 12 LẦN 1 2013 (cơ bản) [Word] - 922 lượt tải
Công suất điện xoay chiều [PDF] - 272 lượt tải
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 13: Các mạch điện xoay chiều [PDF] - 392 lượt tải
Cái vô hạn trong lòng bàn tay [PDF] - 2,714 lượt tải
Đề ôn thi ĐH 2009 (Phan Đức) [Word] - 1,669 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
40 câu dao động cơ [Word] - 745 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)-Trường THPT Yên Định 1, Thanh Hoá [Word] - 3,528 lượt tải
BAI TẬP VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC [PDF] - 632 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng [PDF] - 518 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Nguyễn Xuân Hương) [RAR] - 1,033 lượt tải
33 câu hay về quãng đường dài nhất và ngắn nhất [Word] - 1,756 lượt tải
Ôn chương 1 & 2 Vật lí 10 [Word] - 2,841 lượt tải
Trắc nghiệm Điện xoay chiều [Word] - 992 lượt tải
Câu hỏi và bài tập Dao động cơ [Word] - 903 lượt tải
Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn) [Word] - 1,794 lượt tải
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 8: Giao thoa sóng [PDF] - 373 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
giao an tu chon co ban 12 [Word] - 2,450 lượt tải
Ngân hàng đề gồm 400 câu trắc nghiệm định lượng DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU có phân dạng và đáp án [PDF] - 814 lượt tải
Đề thi học kỳ 2 lớp 11B năm 2009 - THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế [Word] - 926 lượt tải
Bộ đề trắc nghiệm lớp 12 học kì 2 (Phan Tấn Lực) [RAR] - 938 lượt tải
Ngân hàng đề 341 câu trắc nghiệm định lượng SÓNG CƠ - SÓNG ÂM có đáp án [PDF] - 262 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 Báo Tuổi trẻ [Word] - 1,490 lượt tải
Bài 15: Dòng điện trong chất khí [PPT] - 2,785 lượt tải
Các chủ đề bài tập điện xoay chiều [Word] - 2,058 lượt tải
Giải chi tiết đề lý 2013-Thầy Cảnh-Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân [Word] - 665 lượt tải
Bài toán hộp đen [Word] - 734 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Lê Võ Việt) [PDF] - 855 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ QUỐC GIA VẬT LÝ 2015 [PDF] - 547 lượt tải
300 câu DĐĐH cho người mới bắt đầu học (dạng tự luận) [PDF] - 815 lượt tải
Giải 20 câu khó đề thi đại học 2015 [Word] - 445 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* GIẢI ĐỀ 426 CHI TIẾT TỔNG HỢP NHIỀU CÁCH [Word] - 5,068 lượt tải
Đề ôn thi TN 2009 (Nguyễn Hữu Lộc) [Word] - 1,187 lượt tải
ĐỀ & ĐA MÔN VL TN THPT 2015 ĐỀ 138 FILE WORD [Word] - 768 lượt tải
Bàn về câu sai trong đề Vật Lý 2015 THPT [JPG] - 982 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ 2015 ĐỀ 138 [PDF] - 1,016 lượt tải
Đề thi THPT Quốc gia năm 2015 mã đề 274 (có đáp án) [PDF] - 783 lượt tải
Một số đề luyện thi ĐH (Nguyễn Hữu Lộc) [RAR] - 909 lượt tải
* Tuyển chọn câu điện xoay chiều hay - khó điểm 10 [PDF] - 9,717 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIẢI TỪ CÂU 30-40 ĐỀ ĐẠI HỌC 2015 [Word] - 312 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết đề ĐH năm 2013 mã 318 [Word] - 3,646 lượt tải
ĐÁP ÁN 6 MÃ ĐỀ MÔN LÝ THPT 2015 [PNG] - 971 lượt tải
PHÂN LOẠI ÐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2013 THEO TỪNG CHƯƠNG [RAR] - 1,944 lượt tải
Đáp án Vật lý mã đề 859, năm 2013 [TXT] - 592 lượt tải
Tiếp sức giải đề chuyên SP Hà Nội lần 7-2015 [Word] - 1,357 lượt tải
Đáp án Vật lý mã đề 794, năm 2013 [TXT] - 497 lượt tải
5 đề thi thử đại học hay (p2) [Word] - 1,214 lượt tải
Đáp án Vật lý mã đề 681, năm 2013 [TXT] - 358 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết đề chuyên Vinh môn Vật lý lần cuối năm 2015 [Word] - 1,657 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án Vật lý mã đề 528, năm 2013 [TXT] - 365 lượt tải
* Tuyển chọn câu điện xoay chiều hay - khó điểm 10 [PDF] - 9,717 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết đề vật lý chuyên Vinh lần 4 năm 2015 [Word] - 2,458 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 12 HK 2 - Sở GD&ĐT Kiên Giang [PDF] - 1,012 lượt tải
Đáp án - Chinh phục tối đa điểm lý thuyết [Word] - 1,571 lượt tải
LTĐH- Chuyên đề Điện xoay chiều- Thầy Hòa [Word] - 945 lượt tải
Đề của VLTT-03 (Khó và Hay) [Word] - 1,458 lượt tải
Đề của VLTT-02 (Khó và Hay) [Word] - 2,035 lượt tải
* Đề của VLTT-01: Vật lí hạt nhân (Khó và Hay) [Word] - 5,628 lượt tải
Bài tập đồ thị hay [Word] - 4,644 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Phần Vật lý hạt nhân (Dương Văn Đổng, THPT Bùi Thị Xuân, Bình Thuận) [RAR] - 4,466 lượt tải
Đề và ĐA thi thử Quốc gia THPT Đông Hà. Lần 3.2015 [Word] - 2,033 lượt tải
Đề 50 câu từ đầu đến Giao thoa ánh sáng (Phan Sanh, THPT chuyên Phan Bội Châu) [Word] - 1,080 lượt tải
Đề và ĐA thi thử Quốc gia THPT Đông Hà. Lần 2.2015 [Word] - 1,036 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) [Word] - 1,218 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lý thuyết và bài tập chương Dao động cơ (Phạm Hùng Cường) [Word] - 1,582 lượt tải
Đề và ĐA thi thử Quốc gia THPT Đông Hà. Lần 1.2015 [Word] - 957 lượt tải
Đề và đáp áp bài tập điện- công suất và hệ số công suất [PDF] - 807 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B12 [Word] - 525 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề Sóng ánh sáng [Word] - 2,930 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
363 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐXC DẠNG CÔNG THỨC [PDF] - 2,292 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B11 [Word] - 363 lượt tải
ĐỀ THI THỬ HKI VL11 (có ĐA) [Word] - 1,122 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết chương II: Sóng cơ và sóng âm - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) [Word] - 2,457 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập học kì 1 lớp 10 [Word] - 1,241 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề thi học kì 1 Vật lí 11 của tỉnh Đồng Tháp [RAR] - 1,224 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết 12CB-Bài 3 (Dương Văn Đổng) [RAR] - 927 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Phần lượng tử ánh sáng (Dương Văn Đổng, THPT Bùi Thị Xuân, Bình Thuận) [RAR] - 2,161 lượt tải
Khúc xạ ánh sáng [HTML] - 997 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút 12B HKII (Lê Thanh Sơn, THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế) [RAR] - 1,210 lượt tải
Điện Từ (LTĐH) [PDF] - 956 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút 12B HKII [RAR] - 867 lượt tải
Ôn tập sóng ánh sáng [Word] - 846 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
LT và BT trắc nghiệm phần TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG (Nguyễn Văn Long) [Word] - 1,627 lượt tải
ĐỀ THI THỦ HỌC KỲ 1 LỚP 12 - ĐÁP ÁN [Word] - 2,169 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra định kì Lý 12 NC HK2 (Đinh Nguyễn Kim Thoa) [Word] - 1,472 lượt tải
* 200 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VL 12NC CHƯƠNG II&III (PHẠM VĂN QUỐC) [Word] - 5,068 lượt tải
Ôn tập theo các chương vật lí 12 (PHẠM KHẮC DĨ BIÊN) [Word] - 1,230 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển tập đề thi vật lí [RAR] - 734 lượt tải
Đề phần giao thoa ánh sáng (Phan Sanh) [Word] - 2,351 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B10 [Word] - 375 lượt tải
Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng [RAR] - 3,730 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B8 [Word] - 469 lượt tải
Trắc nghiệm Lý 10 NC Học kì 2 (THPT Thực nghiệm, ĐHSP TPHCM) [PDF] - 1,668 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B7 [Word] - 479 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi VL12 HKI tỉnh Bến Tre năm 2011-2012 [Word] - 1,116 lượt tải
Ôn tập Lí 10 học kì 1 trắc nghiệm [Word] - 1,704 lượt tải
TL ôn cấp tốc 2015 - B6 [Word] - 585 lượt tải
Đề 45 phút lớp 12 phần Sóng và Lượng tử ánh sáng (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) [ZIP] - 3,080 lượt tải
CÁC KHÁI NIỆM TRONG ÂM NHẠC [Word] - 757 lượt tải
3 DẠNG BÀI TẬP MỞ ĐẦU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [PDF] - 562 lượt tải
Đề thi giải toán trên MT Casio Lớp 12 [PDF] - 1,257 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
3 DẠNG BÀI TẬP MỞ ĐẦU CON LẮC LÒ XO [PDF] - 524 lượt tải
SỰ THAY ĐỔI CÁC ĐIỆN ÁP THÀNH PHẦN THEO TẦN SỐ f [PNG] - 657 lượt tải
ĐỀ KT LẦN 8 CỦA TRỪƠNG THPT TT NGUYỄN KHUYẾN [Word] - 965 lượt tải
Giải toán hình học 10 - Trần Thành Minh [PDF] - 172 lượt tải
Kiểm tra Vật lí 12 HK 2 - THPT Trà Cú, Trà Vinh [EXE] - 710 lượt tải
Bài toán đồ thị [PDF] - 1,002 lượt tải
Đề kiểm tra học kì II - khối 12 [Word] - 858 lượt tải
* Tài liệu File word: 40 chuyên đề ôn thi quốc gia môn lí 2015 - Nguyễn Hồng Khánh [RAR] - 11,759 lượt tải
Bộ tài liệu luyện thi môn vật lí từ trang moon.vn - Chương 2 - Sóng cơ học [ZIP] - 1,548 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mạch RLC khi C thay đổi (Phạm Hùng Cường) [Word] - 1,297 lượt tải
Tóm tắt lí thuyết và các dạng bài tập chương Hạt nhân nguyên tử [PDF] - 4,090 lượt tải
* Đồ thị hàm điều hòa (bổ sung mới nhất) [PDF] - 5,382 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 12 học kì 1 (có đáp án) [Word] - 993 lượt tải
Đề thi và đáp án HK2 Lê Hồng Phong TP.HCM [Word] - 2,809 lượt tải
60 câu Sóng cơ - sóng âm khó có lời giải chi tiết (sưu tầm) [Word] - 4,795 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
4 mã đề và đáp án thi thử thpt quốc gia [RAR] - 1,078 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ KIỂM TRA HK2 VL12 [Word] - 2,832 lượt tải
* Đề và lời giải chi tiết CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI 2015 - LẦN 3 [RAR] - 5,049 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
137 CÂU DAO ĐỘNG CƠ HỌC [PDF] - 766 lượt tải
Phần 2 - 63 câu Sóng cơ đủ các dạng bài nâng cao thường gặp [Word] - 2,001 lượt tải
Đồ thị Dao Động cơ [PDF] - 487 lượt tải
Chuyên đề GIAO THOA SÓNG - SÓNG DỪNG [PDF] - 649 lượt tải
Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học, Quyển 1 Vô cơ [PDF] - 2,307 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề: Đại Cương Sóng cơ [PDF] - 334 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10, THPT Phú Cường, Hòa Bình [PDF] - 1,755 lượt tải
Đáp án chi tiết Đề thi thử đại học môn Vật lí trường THPT chuyên- Đại học Vinh năm 2015 [PDF] - 3,531 lượt tải
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY [Word] - 932 lượt tải
* File word (có link hay)- Ôn thi quốc gia môn vật lí 2015 (có đáp án)- Thầy Trần Quốc Lâm (đăng lại) [RAR] - 7,565 lượt tải
* Tài liệu LTĐH và Đáp án môn Vật lý năm 2015 Toàn tập (Update 2/2015) [RAR] - 10,087 lượt tải
Giải chi tiết một số câu đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 Bamabel năm 2015 [PDF] - 1,334 lượt tải
Đề thi thử đại học Vinh lần 4 đã chỉnh sửa [Word] - 402 lượt tải
Tuyển tập bài tập chọn lọc của Chu Văn Biên (1) [PDF] - 3,861 lượt tải
Lí thuyết và bài tập chương 2 - VL12 [Word] - 1,370 lượt tải
Chuyên đề Vật lí hạt nhân Báo Tuổi trẻ [PDF] - 2,316 lượt tải
Đề thi học kỳ I Lý 12 (THPT Nghĩa Hưng, Nam Định) [Word] - 1,584 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng lần 1 - 2015 THPT Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng (Có hướng dẫn giải) [RAR] - 1,464 lượt tải
Font Mobifone đẹp dùng thiết kế giáo án [ZIP] - 1,371 lượt tải
Dòng điện không đổi. nguồn điện [PPT] - 3,674 lượt tải
Kiểm tra học kỳ I Lý 11 NC (THPT Hùng Vương, Bình Định) [Word] - 836 lượt tải
Đề thi thử trường chuyên Thái Bình lần 5 năm 2018 ( File PDF) [PDF] - 399 lượt tải
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học [PDF] - 1,634 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết 12 CB (THPT Sào Nam) [Word] - 944 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài kiểm tra 1 tiết chương I và II - Lý 12 nâng cao-Võ Thu Sanh-Trường Quốc Học Quy Nhơn-Bình Định [RAR] - 911 lượt tải
* Đề Thi Đại Học Vật Lý chính thức 2007-2014 [PDF] - 6,663 lượt tải
Đề trắc nghiệm ôn tập chương I, II, III-Lớp 12-Kèm đáp án-Vũ Công Doanh [Word] - 1,412 lượt tải
Tuyển tập 45 đề thi thử Vật Lý 2014 [PDF] - 797 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết HK I Lý 12 - THPT NCT (Ban cơ bản) [Word] - 1,052 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết HK I - THPT NCT (12 Cơ bản) [Word] - 990 lượt tải
File word - Cẩm nang LTĐH 10 điểm của thầy Lê Trọng Duy [Word] - 4,635 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang [PDF] - 933 lượt tải
Đại cương về dòng điện xoay chiều-Đinh Trọng Nghĩa-Lê Khiết-Quãng Ngãi [Word] - 3,427 lượt tải
Đề thi hk1 lớp 11 2014-2015 [Word] - 1,717 lượt tải
Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có R, L hoặc C-Đinh Trọng Nghĩa-THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi [Word] - 1,892 lượt tải
Bài tập điện xoay chiêu hay và khó [Word] - 3,748 lượt tải
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ [PDF] - 721 lượt tải
ÔN TẬP THI HỌC KỲ 1 Lớp 10 [Word] - 321 lượt tải
* Bài tập Con lắc lò xo và Dao động cơ (Chương trình BC) [Word] - 5,497 lượt tải
Chuyên đề Sóng cơ [PDF] - 680 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tông hơp trăc nghiệm 12 qua các đề thi [Word] - 910 lượt tải
Đề thi HKI 2012-2013 của SGD Kiên Giang [RAR] - 1,970 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ KIỂM TRA DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ MÔN VẬT LÍ 12 [Word] - 2,345 lượt tải
Đề Thi HK 1 Vật Lý 12 Sở GD Đồng Nai năm học 2011 - 2013 [Word] - 2,924 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 bài 1 THPT Yersin [Word] - 436 lượt tải
BÀI TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [Word] - 2,175 lượt tải
313 câu trắc nghiệm dao động và sóng cơ [Word] - 2,396 lượt tải
Đề kiểm tra 12 chương 1 - nâng cao [Word] - 1,935 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập tham số điện xoay chiều [RAR] - 2,993 lượt tải
Đề thi học kì 1 của các trường THPT ở Sài Gòn [RAR] - 1,583 lượt tải
Vận dụng sự tương ứng giữa CĐTĐ và DĐĐH [PDF] - 1,286 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút vật lí 12 (HKI) ban cơ bản (2014-2015) [Word] - 2,638 lượt tải
161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung [Word] - 2,171 lượt tải
Bải kiểm tra Cơ vật rắn (Trường chuyên Bắc Giang) [RAR] - 868 lượt tải
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG GIAO THOA SÓNG [PDF] - 3,134 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
800 câu trắc nghiệm Vật lí 12 [Word] - 1,215 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài kiểm tra chương 1+2 [Word] - 874 lượt tải
VỞ VẬT LÝ LỚP 11 [RAR] - 1,635 lượt tải
PHÂN LOẠI DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ [PDF] - 3,704 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ [Word] - 3,261 lượt tải
* Phương pháp giải bài toán tìm quãng đường đi của vật dao động điều hoà - Chu Văn Biên [Word] - 6,894 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra dao động cơ (35 câu_CaoTuan) [Word] - 1,214 lượt tải
* CÁC DẠNG TOÁN PHẦN CƠ DAO ĐỘNG 12 (Lê Thanh Sơn) [PDF] - 6,478 lượt tải
dien xoay chieu 12 phan loai dang ro rangTrắc nghiệm điện xoay chiều theo dạng [Word] - 3,284 lượt tải
Đề kiểm tra tổng hợp Vật lí 12 (Đỗ Hữu Thiện) [Word] - 1,488 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập điện xoay chiều hay và khó [Word] - 4,146 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 2-Lớp 12 [Word] - 2,448 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Lý trường Lương Văn Tụy 2014-2015 [Word] - 1,401 lượt tải
Giáo án luyện thi cấp tốc chương 4 -Chu Văn Biên [Word] - 4,586 lượt tải
Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Vật lý 12KPB chương Dòng điện xoay chiều và dao động điện (Vũ Trọng Đãng) [RAR] - 2,559 lượt tải
* 8 dạng bài ôn tập con lắc lò xo (có đáp án) [Word] - 10,069 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lý thuyết và trắc nghiệm chương I vật Lý 12KPB có đáp án (Lê Thanh Sơn) [RAR] - 2,453 lượt tải
BÀI TOÁN GIAO THOA. ĐÃ PHÂN LOẠI [Word] - 2,367 lượt tải
Đề luyện thi đại học - Chu Văn Biên [Word] - 4,108 lượt tải
50 câu con lắc đơn [Word] - 1,286 lượt tải
Quang lí và vật lý hạt nhân-Bùi Gia Nội [PDF] - 2,155 lượt tải
Tổng ôn về Dao động cơ (Nguyễn Thị Thu Hằng) [Word] - 972 lượt tải
Kiểm tra kiến thức chương dao động và sóng cơ [Word] - 2,102 lượt tải
Điện xoay chiều theo chuyên đề tập 2 [Word] - 2,454 lượt tải
Đề kt 45 phút phần điện xoay chiều Đề Gốc [Word] - 1,038 lượt tải
Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12 [Word] - 1,644 lượt tải
HD giải đề chuyên SP HN lần 1 năm 2019 [Word] - 1,068 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Đại Cương Mạch RLC Không phân nhánh [PDF] - 332 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
223 Câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm vật lý 12 NC [Word] - 1,851 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Máy Phát Điện và Máy điện_Trắc nghiệm [PDF] - 307 lượt tải
* Tóm tắt lý thuyết -bài tập phần dòng điện xoay chiều-GV Bùi Gia Nội [PDF] - 5,562 lượt tải
Full trắc nghiệm CHẤT KHÍ (có đáp án). [PDF] - 1,292 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Máy Biến Áp và Truyền tải điện năng_Trắc Nghiệm [PDF] - 284 lượt tải
Đề kiểm tra chương dao động cơ học-45 phút [Word] - 2,322 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Máy Biến Áp và Truyền tải điện năng_Trắc Nghiệm Lý Thuyết [PDF] - 460 lượt tải
CÁC BÀI TOÁN HAY VỀ CON LẮC LÒ XO [PDF] - 3,415 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Bài Toán Cực Trị_Hướng dẫn giải bài tập [PDF] - 398 lượt tải
Một số bài vật lí 12 hay và khó [PDF] - 1,901 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Công suất và hệ số công suất_Bài tập trắc nghiệm [PDF] - 507 lượt tải
Đề trắc nghiệm-Con lắc lò xo-kèm đáp án (Nguyen Quang Dong) [PDF] - 4,222 lượt tải
[Vật Lý 12]_Điện Xoay Chiều_Công suất Điện Xoay Chiều_Phân dạng Bài tập [PDF] - 388 lượt tải
* Bài tập Tổng hợp dao động-Dao động tắt dần-Dao động cưỡng bức (Nguyen Quang Dong) [PDF] - 5,383 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Câu hỏi trắc nghiệm LTDH- Đại cương về dòng điện xoay chiều (Nguyen Quang Dong) [PDF] - 3,225 lượt tải
Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8 [Word] - 932 lượt tải
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi phần con lắc đơn (Nguyen Quang Dong) [PDF] - 3,328 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 45 phút (lần 1) Dao động cơ [Word] - 1,060 lượt tải
Đề tự kiểm tra cuối chương Dao động cơ [Word] - 1,164 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Vật Lý 12]_Sóng cơ học_Sóng dừng, sóng âm_Phân dạng bài tập [PDF] - 807 lượt tải
Chương I-Luyện tập lý thuyết dao động và sóng cơ học [Word] - 1,164 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN LỰC LORENTZ [Word] - 1,833 lượt tải
Đề kiểm tra con lắc lo xo (Nguyen Quang Dong) [PDF] - 2,336 lượt tải
Vật Lý 12- Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm - Trắc nghiệm [PDF] - 406 lượt tải
Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao [PDF] - 2,508 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dao động điều hòa [PDF] - 549 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dao động cơ - hay và khó [Word] - 1,616 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra chương tinh điện mức độ khá, có đáp án, 60 phút [Word] - 1,154 lượt tải
Trắc nghiệm tổng hợp Dao động cơ [Word] - 1,416 lượt tải
Bài toán quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa [RAR] - 4,990 lượt tải
ĐỀ CAO ĐẲNG 2014 [Word] - 2,767 lượt tải
Kiểm tra học kì 1 Vật lí 11 (có đáp án, tự luận) [Word] - 3,844 lượt tải
ĐỀ THI ĐH 2014 GIẢI THEO TỪNG CHƯƠNG - MA TRẬN ĐỀ [Word] - 3,386 lượt tải
Giải đề ĐH 2014 - Bản đầy đủ [RAR] - 2,007 lượt tải
3 đề thi khó của hội ôn thi đại học chương dao động cơ [ZIP] - 1,562 lượt tải
Giải và chứng minh công thức Lý ĐH 2014 [RAR] - 1,202 lượt tải
16 CÂU DAO ĐỘNG CƠ HAY [PDF] - 979 lượt tải
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT KHỐI A-A1 - 2014 [RAR] - 950 lượt tải
Chuyên đề bài tập dao động và con lắc [Word] - 1,675 lượt tải
BÌNH LUẬN & GIẢI BẰNG NHIỀU CÁCH ÐỀ 319 MÔN VL 2014 [Word] - 2,766 lượt tải
Lời giải chi tiết Đề ĐH VL - 2014 [PDF] - 487 lượt tải
GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ 2014 ĐỀ 319 FILE WORD [Word] - 561 lượt tải
Đề thi và đáp án ĐH môn Vật lý 2014 [Word] - 1,017 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ - ĐÁP ÁN VẬT LÝ A - A1 - 2014 [Word] - 769 lượt tải
Bài tập dao động cơ [Word] - 585 lượt tải
Đề tổng hợp ôn thi Đại học 607 (Trần Duy Thành) [Word] - 1,104 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề tổng hợp ôn thi Đại học 608 (Trần Duy Thành) [Word] - 966 lượt tải
2014-Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng - Chuyên đề 3 [RAR] - 1,496 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI 2019 LẦN 2(GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,078 lượt tải
BỘ ĐỀ KT VẬT LÝ 12CB (15p,1T,HK2-08-09) [RAR] - 817 lượt tải
Tuyển chọn Chuyên ĐH Vinh 2009, 2010, 2011, 2012 có ĐA + ĐA chi tiết [RAR] - 2,595 lượt tải
Đề kiểm tra học kỳ II-Lớp 11(07-08)- Chuyên Duy Tiên [Word] - 2,145 lượt tải
Ôn tập Sóng cơ trước kì thi [Word] - 1,682 lượt tải
Thi thử đại học Trường THPT Đông Hà, lần 2 [Word] - 1,185 lượt tải
Đề và đáp án KTHKII lớp11CB Trường THPT-DTNT Tân kỳ [PDF] - 1,714 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
20 Bài tập nâng cao Con lắc lò xo [PDF] - 3,615 lượt tải
Tổng hợp hơn 700 câu sóng cơ 12 [Word] - 1,645 lượt tải
Đề thi thử ĐH lần 4 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy [RAR] - 2,049 lượt tải
27 đề thi thử học kì 1 vật lí 11 cơ bản và nâng cao [Word] - 1,549 lượt tải
20 Bài tập nâng cao cực khó Con lắc lò xo [PDF] - 667 lượt tải
50 câu dao động tắt dần [PDF] - 1,459 lượt tải
ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC 2007- 2012 TÁCH RIÊNG TỪNG CHUYÊN ĐỀ [RAR] - 4,867 lượt tải
Đề thi giữa học kì 2 Lí 11 [RAR] - 1,888 lượt tải
Đề khảo sát Lí 11NC tháng 12 [RAR] - 501 lượt tải
Đề khảo sát Lí 11NC tháng 9 [RAR] - 423 lượt tải
ĐỀ THI CAO ĐẲNG 2007 - 2012 [RAR] - 3,735 lượt tải
* Bài giải chi tiết đề cao đảng 2012 - MD 937 - file Word [Word] - 6,023 lượt tải
Đề trắc nghiệm Vật Lý 12_HK2 (doan van luong) [Word] - 892 lượt tải
600 câu lý thuyết (đã chỉnh sửa hoàn chỉnh) [PDF] - 3,787 lượt tải
* GIẢI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ ĐẠI HỌC 2012 [PDF] - 9,707 lượt tải
* BÀI GIẢI-ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A VÀ KHỐI A1 NĂM 2012 - GIẢI - HỒ HOÀNG VIỆT [PDF] - 5,644 lượt tải
Thi thử ĐH Vật lý 10 lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy [RAR] - 625 lượt tải
* Thi thử lần 5 chuyên KHTN [PDF] - 5,556 lượt tải
Đề và Đáp Án chính thức khối A & A1 - Tuyển sinh ĐH 2012 - Bộ GD [ZIP] - 1,562 lượt tải
* Đề thi thử môn Vật Lý lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội [PDF] - 5,499 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐH 2012 - MÔN LÍ - MÃ ĐỀ 749- GV NGUYỄN BÁ LINH. [PDF] - 4,392 lượt tải
* Thi thử lần 04 - Hay khó và đáp án chi tiết [PDF] - 5,193 lượt tải
Giải đề tuyển sinh đại học môn lý năm 2012 mã 958 [PDF] - 2,639 lượt tải
Ôn tập chương Sóng cơ [Word] - 1,194 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐH 2012 - MÔN LÍ - MÃ ĐỀ 749- GV NGUYỄN BÁ LINH. [PDF] - 537 lượt tải
Sách giáo khoa Vật lí 12 của Australia [PDF] - 747 lượt tải
ĐỀ LÍ ĐẠI HỌC KHỐI A CHÍNH THỨC 2012 [Word] - 2,577 lượt tải
Đề Liên trường THPT Nghệ An lần 2 - 2019 [Word] - 362 lượt tải
Ôn thi học kỳ II-Lớp 12-Lê Kiện-Quảng Nam [Word] - 1,045 lượt tải
* ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ TỪ CÁC DIỄN ĐÀN VẬT LÝ 2014 [PDF] - 5,122 lượt tải
Đề kiểm tra HKII -Vật Lý 12-THPT Ba Gia-Quãng Ngãi (Nguyễn Trung Sơn) [Word] - 1,192 lượt tải
* GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN YÊN BÁI LẦN 2 NĂM 2014 [PDF] - 5,618 lượt tải
Đề Kiểm Tra HKI -Vật Lý 11 (tranthanhkhe) [Word] - 1,261 lượt tải
713 câu trắc nghiệm Lí 12 [Word] - 985 lượt tải
4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương [Word] - 1,093 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập dạng hộp đen trong điện xoay chiều [RAR] - 2,981 lượt tải
* Các bài tập cực trị trong mạch điện xoay chiều [RAR] - 5,507 lượt tải
Đáp án Vật lý mã đề 318, năm 2013 [TXT] - 404 lượt tải
Đáp án đề thi môn vật lý khối A đại học 2013 [PDF] - 1,230 lượt tải
Tuyển tập Chuyên ĐH Vinh 2009, 2010, 2011, 2012 có ĐA + ĐA chi tiết [RAR] - 1,334 lượt tải
Đáp án tham khảo môn Lý mã 318 ĐH 2013 [PNG] - 790 lượt tải
Đề kiểm tra 15ph Quang hình (Nguyễn Trung Thành) [Word] - 1,108 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án tham khảo môn Lý mã 426 ĐH 2013 [PNG] - 840 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề & đáp án kiểm tra 1 tiết VL11 học kì 2 THPT Tân Phú [Word] - 934 lượt tải
Đề thi đại học môn toán khối A 2013 [PDF] - 470 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử TN 2009 (Nguyễn Quang Tín, THPT An Phúc) [Word] - 1,020 lượt tải
Đề Ktra học kì II Trường THPT Trần Đăng Ninh - Ứng Hòa - Hà Tây (quangl80) [RAR] - 873 lượt tải
THPT Phước Long, Bình Phước Hóa học - Lần 1 - năm 2017 - File word có lời giải [Word] - 122 lượt tải
Dạng bài tập cần chú ý 2013 Sóng Cơ [Word] - 2,678 lượt tải
Điện xoay chiều (các phần tử biến thiên) xu hướng 2012 [PDF] - 2,754 lượt tải
Dạng BT cần chú ý 2013 Dao động cơ [Word] - 2,343 lượt tải
Đề + Đáp án Chuyên Thái Bình lần 4 - 2012 [RAR] - 1,492 lượt tải
THPT chuyên Vĩnh Phúc, lần 4, 2012 + Đáp án [Word] - 1,868 lượt tải
Tuyển chon 05 Luyện Thi ĐH - Giải chi tiết (Báo VLTT) [PDF] - 3,590 lượt tải
Trắc nghiệm SÓNG CƠ - có đáp án - HCViêng [RAR] - 805 lượt tải
5 đề LTĐH cuả VLTT năm 2013 có bài giải [RAR] - 1,573 lượt tải
Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Sóng ánh sáng [Word] - 2,218 lượt tải
Giải chi tiết Đề thi thử ĐH Quỳnh Lưu 3 Lần 2 2012 [Word] - 1,603 lượt tải
Trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân (Hoàng Anh Tuấn) [Word] - 1,102 lượt tải
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Lân 3 - 2012 (Nghê. An) [RAR] - 2,524 lượt tải
Bàn về đề thi thử TN 2009 của tỉnh Thanh Hóa [Word] - 936 lượt tải
THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An lần 4 - 2012 [Word] - 744 lượt tải
Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Dòng điện xoay chiều [Word] - 2,406 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài tập trắc nghiệm ĐÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU theo chuyên đề có đáp án [PDF] - 2,902 lượt tải
Ôn tập toàn tập -12CB (Hà Văn Chính) [RAR] - 1,172 lượt tải
Đạt điểm 6,7 và 8 phần Sóng cơ [PDF] - 2,119 lượt tải
Lý thi thử Chuyên Hà Tĩnh 2012 [Word] - 1,761 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp 2009 - THPT Quỳ Châu, Nghệ An [Word] - 1,341 lượt tải
* 41 Chuyên đề vật lý Vũ Đình Hoàng [PDF] - 7,127 lượt tải
Đề thi thử TN năm 2009 (Lê Thanh Sơn) [RAR] - 955 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp 2009 (Phan Sanh) [Word] - 1,186 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) [Word] - 4,562 lượt tải
Đáp án đề khảo sát ĐH lần 4 _ Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 2,554 lượt tải
Đề Lý THPT Chuyên Thái Nguyen lần 2 - 2012 [Word] - 1,282 lượt tải
Đề khảo sát ĐH lần 4-2009 _ THPT Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 1,752 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ PHÓNG XẠ HAY, CÓ ĐÁP ÁN [Word] - 1,686 lượt tải
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI THỬ VẬT LÝ LẦN 5- ĐHSP 1 HN [PDF] - 4,839 lượt tải
Đề Lý THPT Chu Văn An lần 3 -2012. Có đáp án [Word] - 2,108 lượt tải
Dao động và Sóng [Word] - 902 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập Vật lý 10- Chương trình chuẩn [Word] - 3,173 lượt tải
Lí THPT Đại Từ - Hay, Có đáp án [Word] - 1,141 lượt tải
Lý Chuyên Quô'c Học Huế lần 1 - 2012 [PDF] - 1,625 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Điện từ học (tiếng Nga) [DJVU] - 211 lượt tải
Máy gia tốc hạt [RAR] - 917 lượt tải
Ôn tập Vật lý 11- Chương trình chuẩn [Word] - 2,811 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tạp chí Physics For You, tháng 11/2015 [PDF] - 327 lượt tải
Thi thử Vinh lần 3-2013 (Có đáp án ) [RAR] - 2,034 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TRẮC NGHIỆM HAY VÀ KHÓ- ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 [PDF] - 1,240 lượt tải
Đề ôn Hóa vô cơ, có đáp án [PDF] - 2,084 lượt tải
Chuyên đề bài tập Vật lý 10 (Trắc nghiệm & Tự luận) [RAR] - 3,221 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
11 chuyên đề dao động cơ [PDF] - 1,734 lượt tải
46 câu mới, khá khó về sóng cơ [PDF] - 3,534 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
52 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề sóng âm [PDF] - 1,202 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
46 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng [PDF] - 1,838 lượt tải
225 câu và 5 chủ đề khó hơn về DĐĐH - có đáp án [PDF] - 3,061 lượt tải
Thi thử ĐH 2009 - THPT Tân Yên I, Bắc Giang [RAR] - 1,104 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
375 câu ôn thi tốt nghiệp 2009 [RAR] - 1,506 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập Lý 11 Học kỳ 2 năm học 2012-2013 [Word] - 2,103 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật lý hạt nhân - Ôn thi tốt nghiệp [Word] - 1,224 lượt tải
Thi thử ĐH lần 2 năm 2009 - Trường Năng khiếu Hà Tĩnh [Word] - 1,411 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập 12 năm 2009 [Word] - 905 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Trịnh Thành) [PDF] - 1,046 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN L THAY ĐỔI -2019- GIẢI CHI TIẾT [Word] - 391 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn tập 12 năm 2009 [Word] - 1,104 lượt tải
Đề cương ôn tập vật lý 10 học kỳ 2 [Word] - 3,362 lượt tải
100 bài tập vật lí giúp học sinh 12 lấy lại kiến thức căn bản [RAR] - 2,142 lượt tải
Lượng tử ánh sáng - Ôn thi tốt nghiệp 08-09 [Word] - 1,555 lượt tải
Đề luyện thi đại học 2009 (Trương Đình Den) [Word] - 1,127 lượt tải
20 đề LTĐH năm 2013 [RAR] - 1,074 lượt tải
Phân loại bài tập theo các dạng ôn thi đại học (có đáp án) [Word] - 3,957 lượt tải
* MathType 6.0 full [RAR] - 117,208 lượt tải
Đáp án đề thi thử ĐH 2009 của trường THPT Nghi Lộc 2 [Word] - 1,501 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 - THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An [RAR] - 1,084 lượt tải
Hướng dẫn ôn tập vật lí 10 (HKII) [Word] - 3,220 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Thi thử Vật lí 2013 trường Đức Thọ [ZIP] - 430 lượt tải
ĐỀ KIỂM TRA HKII-VL 11 THAM KHẢO [PDF] - 2,239 lượt tải
[Vật lý 12]_Sóng cơ_Các đại lượng đặc trưng & quá trình truyền sóng Trắc nghiệm bài tập_Bản có đáp án [PDF] - 618 lượt tải
[Đề kiểm tra]_Dao động cơ_Đề số 1_Bản không đáp án [PDF] - 431 lượt tải
[Vật lý 12]_Chuyên đề 2_Lực [PDF] - 415 lượt tải
Vật lý 12 - Dao động tăt dần - Bài tập tông hợp_Bản không đáp án [PDF] - 407 lượt tải
Vật lý 12-con lắc lò xo - Trắc nghiệm Lý Thuyết [PDF] - 631 lượt tải
Vật lý 12-con lắc lò xo - Bài tập trắc nghiệm [PDF] - 1,096 lượt tải
Vật lý 12-con lắc đơn - Bài tập trắc nghiệm [PDF] - 1,516 lượt tải
Bài tập ôn tập học kỳ I lớp 10 nâng cao [Word] - 989 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 (Trần Huy Dũng, THPT Thống Nhất B, Đồng Nai) [Word] - 1,193 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 12CB [Word] - 1,129 lượt tải
Đề thi ĐH phần DĐXC từ 07-13 [Word] - 1,546 lượt tải
Ôn thi TNPT Chương 5, 6 - CB (Lê Thanh Nhân, THPT Tam Quan) [Word] - 862 lượt tải
Kiểm tra 12NC-Bài 2 (Hà Văn Chính) [RAR] - 749 lượt tải
Đề và lời giải lần 1 - 2013 - chuyên ĐH Vinh [RAR] - 4,739 lượt tải
Đề thi thử đặc sắc năm 2018 môn Toán có giải (Đề 50) [Word] - 150 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 (Lê Thanh Sơn) [RAR] - 1,880 lượt tải
30 đề thi thử Tốt nghiệp và Đại học [Word] - 1,038 lượt tải
Tài liệu chung khối 10 -HKII [Word] - 2,868 lượt tải
Đề thi thử ĐH 2009 - THPT Nam Trực, Nam Định [Word] - 1,349 lượt tải
Dao động và sóng điện từ-Ôn thi tốt nghiệp [Word] - 1,986 lượt tải
Trường học số lần 5/ 2013 [PDF] - 432 lượt tải
Giáo án thực tập: Các nguyên lí nhiệt động lực học [Word] - 1,780 lượt tải
Vật Lý 12 - Dao Động Cơ - Bài tập Trắc Nghiệm [PDF] - 1,011 lượt tải
Sóng cơ [Word] - 839 lượt tải
Bài tập tổng hợp Quang lí [Word] - 1,528 lượt tải
45 ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC 2013- ĐỀ SỐ 1-HHV [PDF] - 2,238 lượt tải
100 câu trắc nghiệm VL10 học kì 2 [Word] - 3,320 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giải một số câu bài Kiểm tra sóng cơ hay và khó - Có đáp án [Word] - 5,027 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết vật lí 12 (HKII) [Word] - 1,448 lượt tải
Đề thi Thử ĐH-CĐ lần 1 (2009) Trường THPT Đặng Thúc Hứa [RAR] - 1,234 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lí 11 phần từ trường [Word] - 1,802 lượt tải
Sách bài tập điện xoay chiều [PDF] - 1,358 lượt tải
* Trắc nghiệm điện xoay chiều - có đáp án - bản Word [Word] - 5,901 lượt tải
25 Bài tập điện xoay chiều [RAR] - 1,554 lượt tải
Lý thuyết trắc nghiệm sóng ánh sáng [Word] - 3,474 lượt tải
BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG TỔNG HỢP [Word] - 2,659 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề phần Sóng cơ (Phan Sanh) [Word] - 1,264 lượt tải
Dao động cơ - Ôn thi tốt nghiệp (Trần Quốc Lâm) [Word] - 1,360 lượt tải
Đề thi thử ĐH No.I - THPT CHuyên Thái Bình [RAR] - 939 lượt tải
BÀI TẬP KHOẢNG VÂN- VỊ TRÍ VÂN SÁNG, VÂN TỐI [Word] - 1,571 lượt tải
Kiểm tra lần 1 HK 2 Lý 12 (Nguyễn Trọng Cường) [Word] - 1,024 lượt tải
Trắc nghiệm vật lý 11 (Pen C - Đỗ Ngọc Hà) [] - 3,053 lượt tải
Ôn tập Lý 12 (Dương Văn Đổng) [PDF] - 1,392 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề luyện thi ĐH-CĐ (TTLT Thanh Tường) [Word] - 1,162 lượt tải
BaI_GIaI_CHI_TIeT_Co_HoC_VaT_RaN-QUANG_THANH-PPGD_VaT_Ly-DH_VINH_5900_87694885.doc [Word] - 734 lượt tải
CHU VĂN BIÊN - KNLT VẬT LÝ 11 [PDF] - 1,229 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử học kỳ 2 năm 2009 lớp 12 (Lê Thanh Sơn) [RAR] - 1,485 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần 5: 50 câu Mạch dao động - Sóng điện từ nâng cao [PDF] - 1,972 lượt tải
Bài tập ôn chương 3,4,5 VL12 (Nguyễn Văn Điệp, THPT Nghĩa Hưng A) [Word] - 1,115 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 12NC - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng (Hà Văn Chính) [RAR] - 826 lượt tải
Chuyên đề trắc nghiệm Dao động cơ 1 [Word] - 933 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3 [Word] - 923 lượt tải
Đề thi + Đáp án số 010 theo cấu trúc của Bộ GD&ĐT năm 2017 [Word] - 906 lượt tải
* Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full) [RAR] - 163,178 lượt tải
Toàn tập hóa đại cương luyện thi Đại Học (lý thuyết + bài tập) [PDF] - 673 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HK2 THPT Gia Định TPHCM 2017-2018 [RAR] - 362 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi & đáp án thi thử THPT QG 2017 lần 2-Diễn Đàn Thư Viện Vật Lý [RAR] - 1,483 lượt tải
BÀI TẬP ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIÊU (SƯU TẦM QUA ĐỀ THI) [Word] - 4,733 lượt tải
BÀI TẬP ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIÊU (SƯU TẦM QUA ĐỀ THI) [Word] - 4,733 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử-VLTT tháng 12-2009 [Word] - 1,028 lượt tải
BÀI TẬP ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIÊU (SƯU TẦM QUA ĐỀ THI) [Word] - 4,733 lượt tải
Plasmonics Theory and Applications [PDF] - 171 lượt tải
PP giải vật lí 12. Chương 1: Dao động cơ [Word] - 2,115 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
SKKN: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành vật lý 12 [RAR] - 755 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Digital Image Processing Using Matlab - Gonzalez Woods & Eddins [PDF] - 633 lượt tải
ÔN TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG [Word] - 3,625 lượt tải
Đề thi thử THPT QG lần 1 - THPT Nam Trực- Nam Định [RAR] - 777 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tự luận ôn tập chương 1 VL11 [Word] - 145 lượt tải
Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Lần 3 - File word có lời giải chi tiết [Word] - 1,756 lượt tải
Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 12 [EXE] - 153 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - FULL DẠNG ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU 2019 CHUẨN CẤU TRÚC - GIẢI CHI TIẾT [Word] - 4,056 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT [PDF] - 398 lượt tải
CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - FULL DẠNG ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU 2019 CHUẨN CẤU TRÚC - GIẢI CHI TIẾT [Word] - 4,056 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH NĂM 2019 (NHÓM ĐỀ CHẴN - CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 780 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PP sử dụng số phức trong vật lý [PDF] - 1,039 lượt tải
Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí [PPT] - 1,512 lượt tải
500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (Có giải chi tiết) [Word] - 109 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PP sử dụng số phức trong vật lý [PDF] - 1,039 lượt tải
Lịch sử Điện từ học (Ver. 2010) [PDF] - 1,163 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề + đáp án thi HSG lớp 12 _Casio (2010-2011)_Vĩnh Phúc.doc [Word] - 1,264 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thu kết thúc học phần Điện kỹ thuật 2011 - 2012 trường ĐHSPTPHCM [PDF] - 474 lượt tải
150 BÀI TẬP ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN (GIẢI CHI TIẾT) [] - 2,069 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TÓM TẮT LÝ THUYẾT LÝ 10 HKII [Word] - 162 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tóm tắt công thức Ôn thi đại học [PDF] - 2,188 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
3D Balloon ScreenSaver [EXE] - 1,931 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI HK 2 LỚP 12 [RAR] - 548 lượt tải
THI THỬ ONLINE LẦN 1_MÔN VẬT LÝ_THẦY NGUYỄN ĐÌNH YÊN [PDF] - 550 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN CAO BẰNG 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 266 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần 3: 74 câu sóng cơ - sóng âm [PDF] - 834 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NAM [Word] - 3,660 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 10 [Word] - 1,514 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chương 2+ 3. lớp 11 [RAR] - 4,143 lượt tải
Đề số 10 và lời giải chi tiết ôn THPTQG 2016 [Word] - 1,102 lượt tải
Chuyên đề Dao động cơ - Giải chi tiết (Phần 1) [PDF] - 226 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BỘ ĐỀ KT VẬT LÝ 12CB (15p,1T,HK2-08-09) [RAR] - 817 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm Imindmap 10 vẽ sơ đồ tư duy [] - 977 lượt tải
* Các dạng toán Dòng điện không đổi [Word] - 12,061 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Acing the SAT Common Exam [PDF] - 168 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 731 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG VĨNH XUÂN YÊN BÁI 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 855 lượt tải
Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Có đáp án) [Word] - 979 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Khảo sát mạch điện xoay chiều (Vũ Duy Phương) [Word] - 778 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề HSG TP. Hà Nội 2017-2018 [Word] - 2,608 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HSG Lý 11 tỉnh Quảng Bình [Word] - 2,005 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án mã đề 019 đề thi khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội môn Vật lý năm học 2016_2017 [RAR] - 328 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tạp chí Physics Today tháng 1/2018 [PDF] - 44 lượt tải
Thi thử Sở GD & ĐT Nam Định Lần 1 - 2017 [PDF] - 795 lượt tải
Đề HSG 12 tỉnh Hà Tĩnh 2008-2009 bảng B [Word] - 516 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC-TƠ [Word] - 4,946 lượt tải
KSCL 12 THPT Ngô Quyền (09-10) [Word] - 675 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tiết 17 - Bài tập lớp 11 CB [PPT] - 823 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi Olympic 30/4 (không chuyên) TPHCM 2015 - có đáp án [PDF] - 1,055 lượt tải
ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 2-2019 [PDF] - 235 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm Lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi [Word] - 3,583 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm chia TKB TKB 10.0 [EXE] - 639 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ LỚP 11 LẦN 13 (GIẢI CHI TIẾT) [PDF] - 245 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
File lời giải chi tiết thi thử lần 2 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc [PDF] - 507 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Ôn tập chương Sóng cơ [Word] - 2,020 lượt tải
Đề ôn tập dao động điều hòa và dòng điện xoay chiều [Word] - 1,241 lượt tải
Định dạng và phương pháp giải bài tập nhiệt học trong chương trình VLPT [PDF] - 4,183 lượt tải
BẢNG CHUYỂN ĐỔI THANG NHIỆT ĐỘ [EXE] - 187 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 (6 ĐỀ VÀ LỜI GIẢI) [EXE] - 7,122 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Câu hỏi ôn tập ứng dụng thực tế thi THPTQG [Word] - 1,682 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hệ thống các chủ đề chinh phục bài tập dao động cơ [PDF] - 865 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ [EXE] - 487 lượt tải
Đề + đáp án của Sở GD Thanh Hóa [Word] - 1,335 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
QuickStudy - Physics Equations & Answers [PDF] - 287 lượt tải
Những bài tập hay, khó và lạ [RAR] - 1,310 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
(FILE WORD) GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC [Word] - 4,562 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải chi tiết từng câu trong đề minh họa năm 2019 [PDF] - 626 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp GDTX năm 2011-2012 [Word] - 1,679 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề thi thử trường Gia Viễn A, Ninh Bình [Word] - 980 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử quốc gia môn vật lý 2015 [PDF] - 643 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI 2018(GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 101 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đáp án thi thử Vật Lý - Sở GD & ĐT Nam Đinh 2017 [PDF] - 961 lượt tải
THỬ SỨC 12 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015 [PDF] - 461 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử trường Quốc học Huế lần 2 [Word] - 3,408 lượt tải
Bài giải CHuyên Nguyễn Huệ Lần III năm 2011 Môn Lý [PDF] - 729 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải mã đề 203 thi THPT Quốc Gia năm 2018 [Word] - 1,441 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra 15 phút chương động lực học chất điểm [Word] - 1,473 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Phân loại và phương pháp giải bài tập vật lý hạt nhân (Trương Văn Thanh) [Word] - 6,767 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Đề Hóa 2019] [Các trường] 54. Chuyên Sư Phạm HN - Lần 1 [PDF] - 34 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢI TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH (GIÁO DỤC HỒNG PHÚC) [PDF] - 5,139 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Chuyên ĐH Vinh, Thi thử lần 1, 2012 [PDF] - 1,943 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bảng công thức lớp 11 full một mặt giấy [PDF] - 1,635 lượt tải
Thi thử THPT Cẩm Lý [PDF] - 281 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Lecture Maker - hướng dẫn sử dụng [EXE] - 6,628 lượt tải
Tự luyện 18 đề trắc nghiệm vật lí của Thầy Đặng Việt Hùng [PDF] - 1,766 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi một số môn - Khoa Vật lý ĐHSP [RAR] - 560 lượt tải
Hướng dẫn giải 03 đề thi thử THPT QG các trường THPT năm học 2017_2018 ( số 03) [Word] - 746 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 15 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 771 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 lớp 11 [Word] - 365 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết và đề thi học kì 1, lớp 11 NC (THPT Hậu Lộc 1) [Word] - 1,342 lượt tải
Bài tập vật lý lớp 7 HKI [PDF] - 907 lượt tải
Đề thi thử Hóa minh họa THPTQG năm 2017 - Đề số 8 - File word có lời giải [Word] - 253 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương ôn tập Lý 12CB - HKII [Word] - 949 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề khảo sát chất lượng Vật Lý tỉnh Quảng Nam 2017-2018 [RAR] - 1,088 lượt tải
10 - HK1 - Bài tập tự luận [Word] - 3,001 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 6 (Chuyên đề: Dao động cơ+Sóng cơ) [Word] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Cực trị điện và một vài mẹo nhớ [PDF] - 3,203 lượt tải
SAT II Success Literature [PDF] - 186 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Nội năng. Sự biến thiên nội năng [PPT] - 1,393 lượt tải
ĐỀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2018-2019 [RAR] - 750 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật lí học và Bóng đá [PDF] - 528 lượt tải
Flash trắc nghiệm vật lí 12 (có đáp án) [EXE] - 369 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7 - LẦN 2 [Word] - 562 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
2 ĐA ĐỀ 2 KTRA HỌC KÌ I CỦA BỬU NH 15-16 LÝ 11 [Word] - 1,242 lượt tải
Đề HSG TP. Hà Nội 2017-2018 [Word] - 2,608 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề + đáp án thử lí lần 2 (Yêu hóa học) [Word] - 527 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập tính mômen quán tính [Word] - 1,980 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Công thức chương dao động điều hoà [Word] - 307 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sự nở vì nhiệt của chất khí [RAR] - 1,107 lượt tải
Đề thi thử chuyên Bắc Ninh - lần 2 - Đáp án chi tiết [PDF] - 495 lượt tải
Bộ tài liệu luyện thi môn vật lí từ trang moon.vn - Chương 6 - Lượng tử ánh sáng [ZIP] - 1,887 lượt tải
* Giáo án tự chọn bám sát 10 [Word] - 9,092 lượt tải
Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology [PDF] - 726 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giải chi tiết đề Hóa khối A 2013 [PDF] - 5,627 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 27 CÓ MA TRẬN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC 2018 THẦY ĐỖ NGỌC HÀ HOCMAI.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 68 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 44 lượt tải
Đề thi thử lần 5 trường Trần Hưng Đạo [Word] - 892 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ - THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH. [RAR] - 3,154 lượt tải
SAT II Physics (Gary Graff) [PDF] - 250 lượt tải
ĐỀ THI ĐH THỬ 25-4 THPT HOÀNH BỒ [Word] - 322 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo án Vật lí 8 cả năm [Word] - 3,811 lượt tải
114 câu trắc nghiệm ANDEHI XETON AXIT [Word] - 951 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tạp chí Physics For You - 08/2018 [PDF] - 182 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
DAO ĐỘNG CƠ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ 2019 [] - 709 lượt tải
Giáo án bài chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình [Word] - 924 lượt tải
Phiếu trả lời trắc nghiệm thi ĐH 100 câu thiết kế bằng LaTeX [PDF] - 1,367 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Giải chi tiết câu 16 mã đề 859 - Bài vệ tinh khó [Word] - 684 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển tập câu hay và khó dao động cơ [PDF] - 1,094 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPTQG LẦN 2- THPT NAM TRỰC NAM ĐỊNH [Word] - 1,290 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề số 11 và lời giải chi tiết ôn THPTQG 2016 [Word] - 955 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
KT Lý 12 - Dao động và sóng điện từ - 02 [Word] - 1,226 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1 [PDF] - 563 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG CỦA ĐIỆN TÍCH ĐIỂM_HƯỚNG DẪN GIẢI [Word] - 2,581 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Flash] Hiệu ứng Quang điện [JAR] - 747 lượt tải
Armenian Language Learning Pack (file torrent, 464MB) [RAR] - 276 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
TUYỂN TẬP 30 CÂU DỄ TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ ( CÓ ĐAP ÁN) [Word] - 1,977 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lời giải ngắn gọn nhất câu 36 và 37 mã đề 201 thi THPT Quốc gia năm 2017 [Word] - 527 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC-TƠ [Word] - 4,946 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THAM KHẢO THI GIỮA HK II [Word] - 489 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm vật lí 11 theo bài - học kì 1 [PDF] - 2,325 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm 40 câu Dao động điều hòa [Word] - 1,049 lượt tải
Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash [RAR] - 629 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Lí thuyết và bài tập Quang hình học [Word] - 6,284 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật Lý Và Tuổi Trẻ Số 19 [PDF] - 105 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và Đáp án Đề thi thử THPT_QG 2015 của SGDTpHCM [Word] - 1,825 lượt tải
Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 - 2018 [PDF] - 579 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề:Hạt nhân - Tổng hợp đề thi đại học 2007 - 2011 [Word] - 494 lượt tải
Dao động và Sóng điện từ [PDF] - 1,008 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí) [PPT] - 1,109 lượt tải
Theory of Relativity (W.Pauli) [PDF] - 733 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 2 [Word] - 2,100 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* File word: Chuyên đề sóng ánh sáng (Đặng Việt Hùng) [Word] - 12,779 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LỚP 12 A1- TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG- VINH - NGHỆ AN [Word] - 701 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
40 đề ôn thi Quốc Gia môn Vật Lý 2016 -Bùi Gia Nội [PDF] - 1,521 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Đề và lời giải chi tiết vật lý lần 4 chuyên Sư Phạm Hà Nội 2013 [PDF] - 5,239 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thử dại học đợt III của trường THPT chuyên Hà tĩnh (NGUYEN NGOC HIEU) [Word] - 2,555 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lạm bàn về TỈ LỆ VÀNG [PDF] - 286 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HKII lý 12 Bình Phước năm học 2017 - 2018 [PDF] - 560 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Từ điển toán học Anh Việt [PDF] - 2,388 lượt tải
Trắc nghiệm Vật lý 11 [PDF] - 559 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử đại học 2009 [Word] - 1,055 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra tổng hợp dao động cơ [Word] - 1,409 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết đề Chuyên Nguyễn Huệ lần III môn Vật Lý 2013 [PDF] - 4,224 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề KT HK II VL11 của trường THPT Nguyễn Thị Giang Năm Học 2013-2014 [RAR] - 2,001 lượt tải
Tài liệu Luyện thi THPTQG 2016 môn Vật lý toàn tập (Có đáp án) [PDF] - 2,413 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phương pháp bảo toàn nguyên tố - bảo toàn khối lượng [PDF] - 938 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG [PDF] - 1,075 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật lí 8 - THCS: Biểu diễn lực [PDF] - 273 lượt tải
Thủ thuật tăng tốc Windows [] - 808 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lực hấp dẫn 10NC [RAR] - 743 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
95. THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 2 - Năm 2019 [PDF] - 213 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CÂU HỎI LÍ THUYẾT THEO CHUẨN KIẾN THỨC - LÝ 11 CƠ BẢN [Word] - 2,343 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 [Word] - 1,269 lượt tải
* 200 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều - Dao động điện từ (Nguyễn Hữu Lộc) [RAR] - 9,360 lượt tải
Sự phân cực ánh sáng [PPT] - 605 lượt tải
Nội năng. Sự biến thiên nội năng [PPT] - 1,086 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Atoms Molecules and Photons Demtroder (2005) [PDF] - 212 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Động từ bất quy tắc Tiếng Anh - English Irregular Verbs (McGRAW-HILL) [PDF] - 3,667 lượt tải
Đề Liên trường THPT Nghệ An lần 2 - 2019 [Word] - 362 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIÁO ÁN LÝ 8 MẪU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 5 HOẠT ĐỘNG [Word] - 107 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Điều kiện về khoảng cách giữa hai nguồn trong giao thoa sóng cơ [PDF] - 3,153 lượt tải
ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG CẤP TRƯỜNG LỚP 11 [Word] - 2,814 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
VL10 - Động năng [PPT] - 1,999 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, lần 1, 2013 [PDF] - 2,461 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÌNH LUẬN & GIẢI BẰNG NHIỀU CÁCH ÐỀ 319 MÔN VL 2014 [Word] - 2,766 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM I HÀ NỘI 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,053 lượt tải
Âm cơ bản - họa âm [EXE] - 751 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Vật Lý 10 - Bài tập về công và công suất [Word] - 6,329 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ ÔN SÓNG ĐIỆN TỪ SỐ 2 [Word] - 1,582 lượt tải
12 ĐÈ ÔN THI TRẮC NGHIỆM LÍ 10 HK2 [PDF] - 1,116 lượt tải
* Công thức vật lý 11 [PDF] - 5,080 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề dạy học tích cực môn vật lý cho học sinh lớp 8 [Word] - 932 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok [PDF] - 4 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử Đại học năm 2007-Lần I-Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh [Word] - 1,286 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tóm tắt lí thuyết Vật lí 10 CB HKII [PDF] - 1,060 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo án chương 1 Điện tích-Điện trường VL11_CB [Word] - 1,024 lượt tải
LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1 [PDF] - 959 lượt tải
Casio vật lý tỉnh Thanh Hoá 2013 [Word] - 2,009 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế. [PDF] - 1,010 lượt tải
150 câu hỏi ôn tập Lớp 12 [PDF] - 424 lượt tải
Ôn tập Chương II - VL 11 NC [RAR] - 2,030 lượt tải
* ĐỀ THI ĐH VẬT LÍ 2014 FILE WORD [Word] - 7,378 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIÁO TRÌNH DẠY THÊM MÔN LÝ LỚP 12 - TẬP 3 [PDF] - 2,671 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Cách xác định Đồng phân và Danh pháp HCHC (lý thuyết+câu hỏi ôn tập) [PDF] - 370 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chất rắn-Chất lỏng (Phạm Vi Dân) [RAR] - 854 lượt tải
* Bài tập Động học - Lớp 10 Nâng cao (tuan thu Tan Ky) [Word] - 9,525 lượt tải
Bài tập Sự nở vì nhiệt và Lực căng bề mặt [Word] - 3,428 lượt tải
TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG: TĨNH HỌC - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 2,610 lượt tải
* LTĐH-TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ [PDF] - 28,235 lượt tải
Bản Tin Vật Lý tháng 11 -2010 - Tháng vinh danh giải Nobel Vật Lý [PDF] - 724 lượt tải
Từ trường của dòng điện trong các mạch có dạng khác nhau (Ngọc Diễm) [RAR] - 842 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
WophO: Problem 5 The Rainbow (Hiện tượng cầu vồng) Deadline May, 31 2012 [PDF] - 289 lượt tải
Kiểm tra định kì: Điện xoay chiều [Word] - 765 lượt tải
VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA QUA THẤU KÍNH [PDF] - 635 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn ĐHCĐ số 4 (Trần Đình Hùng) [Word] - 2,762 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Đề cương ôn tập Vật lý 6, 7, 8, 9 HK 1 THCS [RAR] - 11,569 lượt tải
Chuyên đề chuyển động, vận tốc Vật lí 8 [PDF] - 960 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sơ đồ tư duy lí 12 (sưu tầm) [PDF] - 2,162 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Động cơ không đồng bộ ba pha [PPS] - 7,635 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI 20 MẠCH DAO ĐỘNG [PPT] - 1,890 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Các định luật Kepler [PPT] - 913 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề động năng [Word] - 1,489 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử lần 4 trường Lạng Giang 1, Bắc Giang [PDF] - 1,521 lượt tải
Giáo trình lý thuyết nhóm [DJVU] - 1,061 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG NGUYỄN VIẾT XUÂN VĨNH PHÚC 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 0 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 726 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
DẠY THÊM CHƯƠNG 7 VẬT LÍ HẠT NHÂN-K12 CB [Word] - 3,220 lượt tải
Sự nở vì nhiệt của vật rắn [PPT] - 2,432 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi học kỳ I, lớp 10 cơ bản [RAR] - 674 lượt tải
Ôn tập VL11 - Mắt và các dụng cụ quang [PDF] - 870 lượt tải
Giải Bài tập Vật Lý đại cương tập II (Sách Nga dịch ra tiếng anh) [PDF] - 2,768 lượt tải
THPT Thăng Long - Hà Nội 2019 Lần 1 - Có lời giải [PDF] - 194 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chương trình đọc và tạo files .ISO, .UFI ... [EXE] - 362 lượt tải
Công suất của dòng điện xoay chiều [Word] - 452 lượt tải
Sổ tay học tập lớp 11 học kì 1 [Word] - 1,507 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề ôn thi quốc gia Lí 2018 [RAR] - 751 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 13 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 379 lượt tải
Điện xoay chiều [PDF] - 1,084 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 [Word] - 997 lượt tải
Quản Trị Mạng và thiết bị mạng [PDF] - 528 lượt tải
Đề thi thử tốt nghiệp 2018 số 1 [Word] - 1,001 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề+Đáp án khảo sát chất lượng 12 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017 [Word] - 679 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và đáp án KSCL GK1- 2017-2018 Chuyên Vinh [RAR] - 536 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tạp chí NewScientist, số ngày 14/02/2009 [PDF] - 709 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật Lý Thống Kê - Pathria - Statistical Mechanics [PDF] - 98 lượt tải
* Mathtype 6.9 có key [RAR] - 12,471 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lý 11 HK1 [RAR] - 120 lượt tải
Bài tập dụng cụ quang học_Chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 2,772 lượt tải
50 câu hỏi trắc nghiệm phần lượng tử (Lê Nho Ánh) [Word] - 4,717 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM XIÊN (NC) [PPS] - 3,971 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải chi tiết một số câu đề Chuyên Nguyễn Huệ 2013 lần II mã đề 134 [Word] - 2,691 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ngân hàng đề gồm 928 câu DAO ĐỘNG CƠ định lượng có phân dạng và đáp án [PDF] - 1,032 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dòng điện trong kim loại [PPT] - 3,356 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN BẮC NINH 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 63 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dòng điện Xoay chiều theo dạng [PDF] - 903 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Greiner - Quantum Chromodynamics [DJVU] - 626 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 Vật lí 10CB [Word] - 1,169 lượt tải
Trắc nghiệm Quang 11 CB có đáp án (Võ Văn Thanh) [Word] - 2,085 lượt tải
Đề kiểm tra HK1 lớp 11 có trắc nghiệm [Word] - 1,772 lượt tải
Đồ thị trong dao động điều hòa [Word] - 3,022 lượt tải
Giáo án bài Năng lượng từ trường [Word] - 916 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử tháng 4 + 5 TTLT Diệu Hiền Cần Thơ [RAR] - 633 lượt tải
Các dạng bài tập về dòng điện không đổi Vật lý 11 [Word] - 2,963 lượt tải
Phần mềm học tập - Khảo sát hàm số [EXE] - 1,045 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi khảo sát chất lượng THPT chuyên Hưng Yên lần 1 năm học 2017-2018 [Word] - 653 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra HK I Vật lí 10 (2015 - 2016) và đáp án [RAR] - 1,035 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tiểu luận Thiên hà [PDF] - 161 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 - lớp 10 (nhiều tác giả) [RAR] - 5,463 lượt tải
Câu điện trong đề thi THPT Quốc Gia nhìn từ góc độ của thí sinh [PDF] - 414 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TAIÊ - TÀI LIỆU ĐẲNG CẤP VẬT LÝ 12 [PDF] - 454 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề khảo sát vật lí 10 học kì 2 [Word] - 2,043 lượt tải
* PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước) [RAR] - 6,612 lượt tải
Mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học trường đại học Sư phạm Hồ Chí Minh bằng LaTeX [RAR] - 355 lượt tải
Các Dạng Toán Cốt Lỏi - Quan Trọng Phần ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019 [Word] - 1,211 lượt tải
Giải nhanh, ngắn gọn đề thi thử THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa lần 2 năm 2017 [Word] - 835 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Physics of Comets 3rd ed. - K. Swamy (World, 2010) [PDF] - 180 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân [PDF] - 0 lượt tải
Đề ôn thi Đại học 001-PB và KPB [Word] - 1,740 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phần mềm soạn trắc nghiệm Smart Test (Full) [] - 1,453 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG LÝ THÁI TỔ BẮC NINH NĂM HỌC 2018 - 2019 LẦN 1 [] - 667 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề lí 11 học kì 1 [Word] - 610 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Thi thử đại học 2009 (Lê Văn Tập, THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) [Word] - 1,367 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đồ thị trong dao động điều hòa [Word] - 3,022 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HƯNG YÊN 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,454 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
5 câu vận dụng cao vật lý luyện thi THPTQG2018 [PDF] - 323 lượt tải
CALCULUS EARLY TRANSCENDENTALS [6th] [JAMES STEWART] [PDF] - 1,168 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Vật Lí KHTN Hà Nội 2016 - 2017 [PDF] - 1,024 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học [PDF] - 7,971 lượt tải
Đề tuyển sinh lớp 10 năm 2009 môn Toán, Sở GD & ĐT Thái Bình [Word] - 995 lượt tải
Đề tuyển sinh lớp 10 năm 2009 môn Toán, Sở GD & ĐT Thái Bình [Word] - 995 lượt tải
Công thức nhớ nhanh khi làm bài tập trắc nghiệm 12 [Word] - 1,175 lượt tải
Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế [Word] - 2,996 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - TRƯỜNG CHUYÊN QUANG TRUNG -BÌNH PHƯỚC [RAR] - 1,295 lượt tải
Bài tập chương 5 chất khí 10cb tự luận [Word] - 3,258 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn VL 12 hk1 - cơ bản - bài 7 [Word] - 403 lượt tải
Bộ tài liệu luyện thi môn vật lí từ trang moon.vn - Chương 3 - Dòng điện xoay chiều [RAR] - 2,082 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Trắc nghiệm đại cương dao động điều hòa (có đáp án) [Word] - 4,429 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển tập đại học cao đẳng hạt nhân nguyên tử có đáp án chi tiết [PDF] - 335 lượt tải
Tuyển tập đại học cao đẳng hạt nhân nguyên tử có đáp án chi tiết [PDF] - 335 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
PHÂN TÍCH VÀ GIẢI BẰNG NHIỀU CÁCH ĐỀ THI QUỐC GIA MÔN TOÁN 2015 [PDF] - 311 lượt tải
Vật lí 8 - THCS: Áp suất [PDF] - 323 lượt tải
[VẬT LÝ LỚP 12] Lí thuyết và phương pháp giải Chương 7 [] - 945 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI HK II-VẬT LÝ 10-THẦY TIẾN [Word] - 1,143 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* BỘ ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC HỖ TRỢ TRÌNH CHIÊU POWERPOINT [RAR] - 38,508 lượt tải
Mẫu nguyên tử Bo [PPTX] - 939 lượt tải
ĐỀ thi hk1 Vật lý lớp 10 có trắc nghiệm và đáp án [Word] - 2,438 lượt tải
Giải chi tiết đề thi THPTQG môn lý 2016 (20 câu khó) [PDF] - 1,139 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Điện xoay chiều [Word] - 793 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Superconductivity (J.B. Kettesong & S.N. Song, Cambridge University Press 1999) [DJVU] - 229 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mathtype 7.2 full key [RAR] - 1,072 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử trường Trần Phú Vĩnh Phúc 2013 [RAR] - 664 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề hạt nhân phân dạng đầy đủ [Word] - 3,427 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đồ thị trong dao động điều hòa [Word] - 3,022 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đồ thị trong dao động điều hòa [Word] - 3,022 lượt tải
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ PHÂN DẠNG CHI TIẾT LUYỆN THI 2019 [] - 108 lượt tải
* MathType 6.0 full [RAR] - 117,208 lượt tải
Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Vật Lí KHTN Hà Nội 2016 - 2017 [PDF] - 1,022 lượt tải
Đề thi HK2 THPT Trưng Vương TPHCM 2017-2018 [RAR] - 358 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN [Word] - 1,653 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN [Word] - 1,653 lượt tải
Dòng điện trong kim loại [PPT] - 1,054 lượt tải
Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000) [PDF] - 373 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 7 [Word] - 1,694 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHUẨN KTKN VL6 MỚI 2010 [Word] - 2,490 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU -LÔNG [Word] - 6,947 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập chương 7-Lọc đề thi của bộ [Word] - 2,226 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
SKKN: Một Số Phương Pháp Giải Bài Tập Điện Xoay Chiều [Word] - 1,165 lượt tải
Tổng hợp 24 đề THPTQG 2018 [Word] - 895 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
DẠY THÊM CHƯƠNG 7 VẬT LÍ HẠT NHÂN-K12 CB [Word] - 3,220 lượt tải
KT Lý 12 - Dao động và sóng điện từ - 02 [Word] - 1,226 lượt tải
KT Lý 12 - Dao động và sóng điện từ - 02 [Word] - 1,226 lượt tải
DẠY THÊM CHƯƠNG 7 VẬT LÍ HẠT NHÂN-K12 CB [Word] - 3,220 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên Hưng Yên 2019 - Lần 2 - Có lời giải [PDF] - 225 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN DÀNH CHO CƠ BẢN [Word] - 3,087 lượt tải
* Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 [Word] - 9,656 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử THPTQG 2017-lần 3 [Word] - 804 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Gợi ý lời giải Đề thi HSGQG 2017 [PDF] - 2,192 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
VẬT LÝ HẠT NHÂN [Word] - 799 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN VẬT LÍ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2019 (LẦN 1) [PDF] - 436 lượt tải
Ba bài toán truyền tải điện năng [Word] - 931 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên đề: VA CHẠM kết hợp TẮT DẦN xu hướng 2012 [PDF] - 474 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử 2019 Chu Văn Biên - Đề 10 (File word có lời giải chi tiết) [Word] - 345 lượt tải
Đề thi thử THPT quốc gia số 01 có đáp án [PDF] - 260 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Con lắc đơn [PPS] - 2,151 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Các bài tập học sinh giỏi Vật lí 11 [Word] - 2,194 lượt tải
Đề thi THPT QG Vật lý 2017 file .doc [ZIP] - 2,934 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 11 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 1,140 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử THPTQG 2017-lần 5 [Word] - 953 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 713 lượt tải
(GIẢI CHI TIẾT) ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HẠ LONG QUẢNG NINH 2019 LẦN 1 [] - 1,057 lượt tải
Đề kiểm tra môn vật lý lớp 10 giữa học kỳ I năm học 2017-2018 [Word] - 1,286 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo án chủ đề tự chọn lớp 10 (Đinh Anh Tuấn) [Word] - 3,892 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI HKI LỚP 12 ĐỒNG NAI TỪ 2009 [Word] - 1,164 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Công của lực điện - chuyển động của hạt trong điện trường [PDF] - 212 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
Xét lại định luật bảo toàn cơ năng [PDF] - 299 lượt tải
Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý THPT (Nguyễn Quang Đông) [PDF] - 4,307 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 725 lượt tải
Giải toán vật lý 12 tập 1 - Bùi Quang Hân [PDF] - 2,202 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải toán vật lý 12 tập 1 - Bùi Quang Hân [PDF] - 2,202 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Vật lí 8 - THCS: Áp suất [PDF] - 323 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN CHU VĂN AN HÀ NỘI 2018 LẦN 2 (FILE WORD) [Word] - 670 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1 HÀ NỘI 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,548 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Lực từ [Word] - 3,334 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ 20 đề minh họa (full giải chi tiết) của tác giả Hoàng Sư Điểu. Luyện thi THPTQG [PDF] - 1,203 lượt tải
Bộ font huyền thoại Helvetica trị giá 30 triệu [ZIP] - 3,986 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề ôn động lực học lớp 10 chuyên lý [PDF] - 919 lượt tải
Bộ font huyền thoại Helvetica trị giá 30 triệu [ZIP] - 3,986 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chương trình trộn đề trắc nghiệm TronDe [ZIP] - 66 lượt tải
* Giáo trình Vật lí thống kê & Nhiệt động học (Đỗ Xuân Hội) [PDF] - 5,118 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI I 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 513 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
MỘT SỐ BÀI TẬP MÁY CƠ ĐƠN GIẢN - THCS [Word] - 2,797 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giáo trình MS Excel 2007 [ZIP] - 56,848 lượt tải
Đề thi thử Vật Lý THPT chuyên Bắc Ninh lần 1, NH: 2018-2019 [PDF] - 593 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hướng dẫn giải mã đề 210, thi THPT Quốc gia năm 2018 [Word] - 1,005 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểm tra Lý 12 - Chương VI: Lượng tử ánh sáng [Word] - 1,016 lượt tải
* 150 CÂU ÔN TẬP CHƯƠNG 1 VL 11 [RAR] - 5,432 lượt tải
Công thức Vật lý 12 NC [Word] - 258 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Download Microsoft Office 2007 Full crack không chia nhỏ [RAR] - 63,099 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đám Sao Cầu [Word] - 648 lượt tải
Hướng dẫn giải đề KSCL Sở GD&ĐT Ninh Binh năm 2018 [Word] - 1,345 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Science Magazine_2007-03-23 [PDF] - 685 lượt tải
Đề và Đáp án thi thử vật lí tỉnh QB 2018 ngày 16/5/2018 [RAR] - 359 lượt tải
Kiểm tra 15 phút VL10 chương 2 [Word] - 1,474 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo trình phổ nguyên tử [PDF] - 731 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề minh họa Vật Lý - 2019 có đáp án chi tiết [PDF] - 290 lượt tải
125 câu hỏi trắc nghiệm phần Mắt [PDF] - 1,510 lượt tải
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG [Word] - 902 lượt tải
125 câu hỏi trắc nghiệm phần Mắt [PDF] - 1,510 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* 205 bài trắc nghiệm phần dao động cơ học-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An - Huế [PDF] - 39,375 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG [Word] - 902 lượt tải
125 câu hỏi trắc nghiệm phần Mắt [PDF] - 1,510 lượt tải
Đề và đáp án chi tiết Sở Thái Bình 2018 [PDF] - 551 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở GD và ĐT tỉnh Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019 (File word kèm lời giải chi tiết) [Word] - 274 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giáo Án vật lý 10 chương trình chuẩn [Word] - 0 lượt tải
11CB Bài 03 (Trần Công Huẩn - Chuyên Tiền Giang) [PPT] - 719 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên Hưng Yên 2019 - Lần 2 - Có lời giải [PDF] - 225 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài kiểm tra sự hiểu khái niệm Nhiệt và Nhiệt độ (bản dịch) [Word] - 562 lượt tải
Đề ôn luyện ĐHCĐ (Trần Đình Hùng) [Word] - 998 lượt tải
Đề thi thử đại học số 02 năm 2015 Có đáp án (Trần Quốc Lâm BMT) [Word] - 3,366 lượt tải
Trắc nghiệm Quang 11 CB có đáp án (Võ Văn Thanh) [Word] - 2,085 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN LỰC LORENTZ [Word] - 1,833 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kiểu dao động chuẩn tắc [ZIP] - 299 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mắt và các tật của mắt [Word] - 3,321 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI HK 2 LỚP 12 [RAR] - 548 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II VẬT LÍ 11 (CƠ BẢN) 2014 [Word] - 5,002 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* File word (có link hay)- Ôn thi quốc gia môn vật lí 2015 (có đáp án)- Thầy Trần Quốc Lâm (đăng lại) [RAR] - 7,565 lượt tải
Lời giải đề nghị học sinh giỏi vòng 2 Tỉnh Đồng Nai 2012-2013 [PDF] - 1,015 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 [Word] - 2,245 lượt tải
Tìm Hiểu Sâu Thêm ĐL BT Động Lượng [PDF] - 743 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mastering the SAT Critical Reading Test [PDF] - 255 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ đề luyện thi PEN I - Thầy Đỗ Ngọc Hà [RAR] - 1,454 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
90 trang trắc nghiệm 12 (có đáp án) [Word] - 4,240 lượt tải
Chuyển động tròn đều - File word, lời giải hoặc đáp án chi tiết [Word] - 1,257 lượt tải
Tạp chí Physics For You tháng 10/2018 [PDF] - 157 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một số bài lượng tử ánh sáng [Word] - 1,133 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải nhanh một số câu khó trong đề thi tham khảo 2019 của Bộ GD&ĐT [Word] - 578 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 18 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 251 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Lý thuyết - Công thức Lý 12 - Ôn thi THPT QG 2017-2018 [Word] - 58,141 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Khảo sát giữa kì II lý 9- PT DTNT Đăk Hà [Word] - 797 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN CHU VĂN AN HÀ NỘI 2018 LẦN 2 (FILE WORD) [Word] - 670 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
20 đề thi thử đại học có đáp án [Word] - 2,205 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
50 CÂU LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM - ĐỀ 1 [Word] - 11 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
KT Vật lý 11 học kỳ I năm học 2018-2019 [Word] - 877 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ các giáo trình Kumon dành cho bé từ 4-6 tuồi [RAR] - 408 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2018 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 487 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Động học (Nguyễn Thị Bé) [RAR] - 3,890 lượt tải
Lực đàn hối [PPT] - 627 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
KT Lý 12 - học kì 2 [Word] - 532 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN THÁI BÌNH 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 961 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 4 [PDF] - 236 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang [PDF] - 933 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LÝ 12 [Word] - 3,548 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức chương Các Định Luật Bảo Toàn [PNG] - 4,146 lượt tải
Bài tập chương 5 vật lý 12 [Word] - 2,197 lượt tải
Bài tập nâng cao chương 1 VL11 [Word] - 4,768 lượt tải
Các dạng toán Điện xoay chiều [Word] - 2,288 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn thi ĐH: từ vi mô đến vĩ mô [RAR] - 3,707 lượt tải
74 câu suất điện động cảm ứng và tự cảm [Word] - 2,320 lượt tải
Đề thi HK1 THPT Lương Văn Can TPHCM [RAR] - 1,285 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ 9 SÓNG ÁNH SÁNG (FILE WORD, LỜI GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 2,249 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP (MỚI - LẠ - KHÓ) [Word] - 1,238 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề 5 - Thần tốc luyện thi 2016 (file word - đáp án - có sửa lỗi) [Word] - 774 lượt tải
Lực ma sát [PPT] - 672 lượt tải
(FILE WORD) GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC [Word] - 4,562 lượt tải
Đồ thị trong dao động điều hòa [Word] - 3,022 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải đề thi thử THPT Quốc gia Sở GD Hà Tĩnh 2017 [Word] - 1,491 lượt tải
FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019 [Word] - 3,771 lượt tải
Tóm tắt lý thuyết & các dạng toán - Vật lý 12 (Đây mới hoàn chỉnh) [PDF] - 1,504 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 44 lượt tải
Đề KT VL 12 CB có đáp án 30 câu - 45 phút [Word] - 665 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Các câu nói tiếng Anh thông thường [ZIP] - 447 lượt tải
Định luật Sác-lơ [PPT] - 1,466 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI 2018 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 284 lượt tải
Định luật bảo toàn công (Mỹ Anh) [PPT] - 1,231 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Bài tập kính lúp, kính thiên văn, kính hiển vi [Word] - 6,394 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
* Bài tập kính lúp, kính thiên văn, kính hiển vi [Word] - 6,394 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGUYỄN TIẾN ANH 2018 LẦN 5 LIZE.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 226 lượt tải
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 10 [Word] - 2,534 lượt tải
Đề thi học sinh giỏi lý 10 Vĩnh Phúc 2011-2012 (đề chính thức) [Word] - 868 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Bản tin vật lý tháng 3 - 2012 [PDF] - 802 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
CHỮ SỐ CÓ NGHĨA [Word] - 525 lượt tải
Giải chi tiết đề chuyên Vinh lần 2 năm 2019 (thi ngày 31/3/2019). Thầy Hoàng Sư Điểu [PDF] - 1,046 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL12 [PDF] - 359 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Các máy điện xoay chiều [RAR] - 3,954 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN) [Word] - 5,808 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN L THAY ĐỔI TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU 2019 (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP GIẢI CHI TIẾT) [] - 459 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Định luật III Niutơn [PPT] - 1,068 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
30 câu ôn tập sóng cơ [ZIP] - 511 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
* TUYỂN TẬP 40 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011-BÙI GIA NỘI [PDF] - 13,909 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II VẬT LÝ 11 BAO QUÁT NHẤT CÓ ĐÁP ÁN [PDF] - 2,373 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương vật lý 12 cơ bản [Word] - 3,204 lượt tải
Lý thuyết trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử [Word] - 2,792 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Ôn tập học kì II năm 2019 môn vật lí 11 [Word] - 323 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 186 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giao thoa sóng cơ điển hình, hay khó vật lý và tuổi teen [PDF] - 1,138 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí năm 2017 [ngày thứ nhất (05/01)] [PDF] - 556 lượt tải
Ôn tập học kì II năm 2019 môn vật lí 11 [Word] - 323 lượt tải
ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 15 [PDF] - 172 lượt tải
Bài tập điện xoay chiều về độ lệch pha giữa i và u [Word] - 584 lượt tải
Đề khảo sát phần đại cương dao động điều hòa [Word] - 1,141 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Mẫu Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu trả lời dùng cho thi thử năm 2017 [PDF] - 2,954 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG 10 NÂNG CAO [Word] - 2,438 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tạp chí Physics For You, tháng 11/2015 [PDF] - 327 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* BỘ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 GỒM: ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT). [RAR] - 108,744 lượt tải
Đề KT chất lượng chương 3 hay (có hướng dẫn giải) [RAR] - 849 lượt tải
Bài giảng ôn thi tốt nghiệp lí cho máy chiếu [RAR] - 714 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Thực hành Vẽ sơ đồ điện [PPT] - 253 lượt tải
Lý thuyết tổng hợp học kì 2 [Word] - 986 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 731 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH NĂM 2019 (NHÓM ĐỀ CHẴN - CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 780 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG BOOKGOL 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 190 lượt tải
Science Magazine_2005-11-25 [PDF] - 627 lượt tải
Lăng kính [RAR] - 461 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 923 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[Vật lý 12]_Chuyên đề_Năng lượng trong dao động cơ_Bài tập_Bản không đáp án [PDF] - 376 lượt tải
CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (TIẾT 2) [PPT] - 447 lượt tải
Đề ôn Hóa vô cơ, có đáp án [PDF] - 2,084 lượt tải
Thi thử THPT Thái Hoà_Nghệ An [Word] - 548 lượt tải
Giáo trình điện động lực học [PDF] - 4,321 lượt tải
Topics in Atomic Physics [PDF] - 757 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Đề thi thử lần 8 môn lý chuyên ĐHSP Hà Nội 2014 [PDF] - 889 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Mạch dao động, Dao động điện từ [PPS] - 1,087 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
* Toàn tập Vật lí 10 học kì 2 (có đáp án) [Word] - 6,971 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập Động lượng [Word] - 4,005 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Đáp án - Đề thi HSG vật lí 11 - Chọn độ dự tuyển HSG Quốc gia - Quảng Bình 2019 [Word] - 282 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II [Word] - 2 lượt tải
ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2014-2015 (KHỐI THCS) [PDF] - 229 lượt tải
LTĐH-CHUYÊN ĐỀ NHIỆT PHÂN [RAR] - 918 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 723 lượt tải
* Chuyên đề Bài tập Vật Lý 11 Vũ Đình Hoàng, có đáp án [RAR] - 49,224 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Chuyên đề Bài tập Vật Lý 11- Vũ Đình Hoàng, có đáp án - full [RAR] - 50,591 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Máy gia tốc hạt [RAR] - 917 lượt tải
ÔN THI HSG LÍ 11 CHUYỂN ĐỘNG CỦA e TRONG ĐIỆN TRƯỜNG [Word] - 1,103 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ÔN THI HSG LÍ 11 CHUYỂN ĐỘNG CỦA e TRONG ĐIỆN TRƯỜNG [Word] - 1,103 lượt tải
Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Có đáp án) [Word] - 979 lượt tải
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NÂNG CAO: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 2,967 lượt tải
Đề thi khảo sát vật lý 10 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (27-12-2015) [Word] - 1,307 lượt tải
BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 10 (HỌC KỲ 2) [] - 53 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bầu trời chiều ẩn giấu - diễn nôm các định luật vật lý quan trọng [PDF] - 347 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HK II Vật lý 10 NC (09-10) [Word] - 950 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề và lời giải chi tiết chuyên Vinh lần 4 (Thi ngày 28/05/2017). Thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ [RAR] - 1,286 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Giải nhanh Điện xoay chiều [PDF] - 294 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 5 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 268 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tài liệu dạy thêm vật lý 10_mới [PDF] - 4,320 lượt tải
Wondershare QuizCreator [RAR] - 602 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
BỘ CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2015 - VU DINH HOANG - CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC [RAR] - 772 lượt tải
Kiểm tra 1 tiết vật lí 11 HKII (TN+TL) [Word] - 1,724 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
CHU VĂN BIÊN - KNLT VẬT LÝ 11 [PDF] - 1,229 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Dùng tích phân tính quãng đường nhờ máy tinh cầm tay [PDF] - 1,896 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 186 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 186 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Word hóa 20 đề thi thử đại học cần làm trong tháng 6 [Word] - 3,880 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
1 tiết hết chương dao động điện từ [PDF] - 1,623 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Công thức vật lý 10 trong 1 tờ A4 - 2018 - 2019 [Word] - 1,993 lượt tải
Handbook of Physics [PDF] - 960 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Định luật bảo toàn động lượng (Thanh Hương) [PPT] - 1,354 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tài liệu ôn lý thi vào 10 năm 2013-2014 [Word] - 2,436 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 [PDF] - 633 lượt tải
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ, KÌ THI THỬ THPTQG CỦA SGD&ĐT BÌNH THUẬN [RAR] - 1,069 lượt tải
Tóm tắt lí thuyết + bài tập Vật lí thống kê [Word] - 2,197 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Physics GRE Summary [PDF] - 443 lượt tải
ĐẮC NHÂN TÂM [PDF] - 2,123 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi HK1 THPT Trần Quang Khải TPHCM [RAR] - 260 lượt tải
SAO BIẾN QUANG (2) -Tiểu luận thiên văn học đại cương [PDF] - 138 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử năm 2018 hay có lời giải (Đề số 2) [Word] - 736 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản [ZIP] - 9,343 lượt tải
Chuẩn kiến thức - kỹ năng vật lý lớp 10 - tài liệu BGD [PDF] - 3,418 lượt tải
550 câu trắc nghiệm dạng đồ thị vật lí (11 + 12) [PDF] - 3,849 lượt tải
Đề thi thử Đại Học Chuyên Hạ Long 2012-2013 [PDF] - 1,615 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LÝ 12 [Word] - 3,548 lượt tải
ĐỀ THI HK II-VẬT LÝ 10-THẦY TIẾN [Word] - 1,143 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập về chuyển động ném ngang [PDF] - 1,692 lượt tải
ĐỀ THI KHẢO SÁT VẬT LÝ 10 [Word] - 863 lượt tải
Bài tập chuyên lý thuyết dao động điện từ [PDF] - 808 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài tập về sự rơi tự do [PDF] - 1,060 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HƯNG YÊN 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,454 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phân tử và ánh sáng [HTML] - 180 lượt tải
ÔN THI HỌC KỲ II VẬT LÝ 11 (LÝ THUYẾT + CÔNG THỨC + TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN) [Word] - 554 lượt tải
Đề thi thử 2019 Megabook số 1 có lời giải chi tiết [Word] - 200 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết VL (8 mã đề) [RAR] - 512 lượt tải
ÔN THI HỌC KỲ II VẬT LÝ 11 (LÝ THUYẾT + CÔNG THỨC + TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN) [Word] - 554 lượt tải
* Mẫu PowerPoint soạn giáo án đẹp nhất hành tinh [] - 5,313 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 7 THẦY TOẢN TUYENSINH247.COM (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 523 lượt tải
* Mẫu PowerPoint soạn giáo án đẹp nhất hành tinh [] - 5,313 lượt tải
* Mẫu PowerPoint soạn giáo án đẹp nhất hành tinh [] - 5,313 lượt tải
Đề Kiểm Tra 1 tiết hk2 vật lý 12 - có đáp án [Word] - 507 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2007-2015 -TRẦN VĂN LÂM [Word] - 1,365 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề cương ôn tập Chuyên đề Điện học (HCMUP) [PDF] - 585 lượt tải
Template viết luận văn bằng LaTeX v2.1 [ZIP] - 583 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Định luật Faraday [HTML] - 715 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bộ 50 Ebook hướng dẫn sử dụng Microsoft Office và Windows [ZIP] - 1,060 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* Tuyển tập đề thi TN các năm theo chương [Word] - 13,875 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề, ĐA thi học kì I lớp 11_chuyên Vĩnh Phúc [Word] - 856 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
[ĐNH]Tài Liệu LTĐH Dao Động Cơ Pro_P1_B1 [PDF] - 1,295 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
* MathType 6.0 full [RAR] - 117,208 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Lepton Number And Neutrino Masses [PDF] - 707 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THPTQG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2018 MÔN VẬT LÝ MÃ ĐỀ 210 VÀ ĐÁP ÁN [] - 1,033 lượt tải
Thi thử L1 - THPT Nguyễn Viết Xuân [PDF] - 305 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP VẬT LÝ 12 PHẦN LÝ THUYẾT CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (ĐÁP ÁN SẼ CÓ NGÀY 25.6.2016) [PDF] - 1,108 lượt tải
Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận [Word] - 2,545 lượt tải
TÀI LIỆU CHUNG KHỐI 12 HKII [Word] - 1,239 lượt tải
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI 2019 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,395 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,096 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
5. 164 CÂU LÝ THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (Có lời giải chi tiết) [Word] - 3,172 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
5. 164 CÂU LÝ THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (Có lời giải chi tiết) [Word] - 3,172 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2-Bamabel [Word] - 2,082 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 7 THẦY TOẢN TUYENSINH247.COM (GIẢI CHI TIẾT) [Word] - 523 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Phương pháp giải bài tập đồ thị dao động [PDF] - 2,489 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tổng hợp đề thi thử 2019 (Cập nhật lần 2) [] - 2,381 lượt tải
Phương pháp giải bài tập đồ thị dao động [PDF] - 2,489 lượt tải
Phương pháp giải bài tập đồ thị dao động [PDF] - 2,489 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Kỹ thuật lập trình_c2 [PDF] - 236 lượt tải
Kiến thức cơ bản về điện trở [Word] - 591 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ HK II SGD - ĐT NAM ĐỊNH NĂM 2018 - 2019 [Word] - 1,141 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - 2019 - Có giải [Word] - 637 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Acid và Base [JAR] - 216 lượt tải
* Giáo án chính thức vật lí 12 cơ bản [Word] - 10,012 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 94 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 6 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 148 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 158 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài tập tự luận con lắc đơn [RAR] - 1,602 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 152 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2011-2012 [Word] - 1,457 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 882 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 722 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 725 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 882 lượt tải
Trắc nghiệm lí thuyết chương 4 [Word] - 1,562 lượt tải
Giải chi tiết CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 1 [PDF] - 930 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 882 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHUYÊN VINH LẦN 1 - 2019 [PDF] - 374 lượt tải
* Giáo án chính thức vật lí 12 cơ bản [Word] - 10,012 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 796 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM I HÀ NỘI 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,053 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM I HÀ NỘI 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,053 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 94 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 6 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 148 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 94 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - 2019 - Có giải [Word] - 637 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 158 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 158 lượt tải
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2011-2012 [Word] - 1,457 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 152 lượt tải
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2011-2012 [Word] - 1,457 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 6 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 148 lượt tải
HD giải đề trường chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình lần 1 năm 2019 [Word] - 646 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2011-2012 [Word] - 1,457 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 152 lượt tải
Tổng hợp đề thi thử 2019 (Cập nhật lần 2) [] - 2,381 lượt tải
Lý thuyết tổng hợp học kì 2 [Word] - 986 lượt tải
Ngân hàng đề 200 câu định lượng DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ có phân dạng và đáp án [PDF] - 892 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
hướng dẫn giải đề thi môn Toán khối A - ĐH 2011 [PDF] - 521 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Foundation Maths [PDF] - 326 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Bài toán omega thay đổi đi kèm với chủ đề [PDF] - 1,359 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HÀ TĨNH 2019 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 124 lượt tải
Đề thi thử ĐH lần thứ nhất (Tào Mạnh Đức) [RAR] - 936 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 5 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 398 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 7 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 80 lượt tải
ĐỀ CHUYÊN SPHN LẦN 2 - 2019 [Word] - 766 lượt tải
Đề KSCL Sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2019 [Word] - 431 lượt tải
ĐỀ KHẢO SÁT LÝ 12 CỦA SỞ HÀ NỘI 2018 [Word] - 484 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 4 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 218 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 5 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 398 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 7 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 80 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 7 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 80 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 713 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 8 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 275 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 8 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 275 lượt tải
Đề và đáp án THPT Mỹ Tho - L1 [PDF] - 151 lượt tải
ĐỀ CHUYÊN SPHN LẦN 2 - 2019 [Word] - 766 lượt tải
ĐỀ CHUYÊN SPHN LẦN 2 - 2019 [Word] - 766 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 [Word] - 413 lượt tải
HD giải đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019 [Word] - 782 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 713 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
File Word Đề thi THPT QG Lần 2 - THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH ( Nhóm đề lẻ - có Đáp án) [Word] - 713 lượt tải
Đề thi thử THPT QG 2018 tỉnh Cà Mau [Word] - 347 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tài liệu ôn lý thi vào 10 năm 2013-2014 [Word] - 2,436 lượt tải
Tài liệu ôn lý thi vào 10 năm 2013-2014 [Word] - 2,436 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Tuyển chọn các câu lý thuyết căn bản & nâng cao cho các bạn hs 12 môn Vật lý [Word] - 959 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Hiện tượng tự cảm (Nguyễn Ngọc Thùy Dung) [RAR] - 1,436 lượt tải
Sở Nghệ An [PNG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Đề kiểm tra phần Giao thoa ánh sáng (Phan Sanh, THPT chuyên Phan Bội Châu) [Word] - 3,221 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 9 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 174 lượt tải
HD giải đề thi thử lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi, Thanh Hóa năm 2019 [Word] - 832 lượt tải
THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - L3 [PDF] - 135 lượt tải
Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - L2 [PDF] - 340 lượt tải
Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - L2 [PDF] - 340 lượt tải
Đề thi HK2 THPT Phú Nhuận TPHCM 2017-2018 [RAR] - 265 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 9 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 174 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY NGÔ THÁI NGỌ 2019 LẦN 10 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 376 lượt tải
HD giải đề thi thử lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi, Thanh Hóa năm 2019 [Word] - 832 lượt tải
THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - L3 [PDF] - 135 lượt tải
THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - L3 [PDF] - 135 lượt tải
Kiểm tra lí thuyết chương Điện xoay chiều [Word] - 720 lượt tải
10 đề thi thử lí 2019 + Giải chi tiết [PDF] - 966 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LƯƠNG THẾ VINH HÀ NÔI 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 1,158 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN THÁI BÌNH 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT)  [] - 961 lượt tải
HD giải đề chuyên SPHN lần 2 năm 2019 [Word] - 856 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 1(GIẢI CHI TIẾT) [] - 255 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Giáo trình hóa lý 2 -NXB Giáo Dục [PDF] - 1,885 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG 10 NÂNG CAO [Word] - 2,438 lượt tải
Đề thi HSG tỉnh Quảng Nam 2013-2014 [Word] - 1,472 lượt tải
(FILE WORD) GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC [Word] - 4,562 lượt tải
20 đề LTĐH năm 2013 [RAR] - 1,074 lượt tải
Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN - Chuyên đề 6 [RAR] - 1,459 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Đề thi học kỳ I, lớp 10 cơ bản [RAR] - 674 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 -THPT QUẢNG XƯƠNG 1 [Word] - 787 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 221 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 419 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 4 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 164 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH NĂM 2019 (NHÓM ĐỀ CHẴN - CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 762 lượt tải
Đề thi thử 2019 Chu Văn Biên - Đề 1 - Có lời giải [Word] - 551 lượt tải
Đề thi thử 2019 Chu Văn Biên - Đề 1 - Có lời giải [Word] - 551 lượt tải
ĐỀ THI THỬ SỐ 1-VIP-THẦY LÊ MINH [PDF] - 99 lượt tải
Đề thi thử THPTQG của TTLT Thanh Tường - Lần 2 [PDF] - 109 lượt tải
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 -THPT QUẢNG XƯƠNG 1 [Word] - 787 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 221 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 2 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 221 lượt tải
BỘ ĐỀ LUYỆN - DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - CHỌN LỌC TỪ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN + ĐÁP ÁN CHI TIẾT [PDF] - 1,212 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 4 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 164 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 5 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 268 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐỖ HỌC HÀ 2019 LẦN 3 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 419 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG LOVEBOOK 2019 LẦN 4 (GIẢI CHI TIẾT) [] - 164 lượt tải
Đề thi thử THPTQG của TTLT Thanh Tường - Lần 2 [PDF] - 109 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU ĐỒNG THÁP 2019 LẦN 1(GIẢI CHI TIẾT) [] - 629 lượt tải
BỘ ĐỀ LUYỆN - DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - CHỌN LỌC TỪ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN + ĐÁP ÁN CHI TIẾT [PDF] - 1,212 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải
Một bài dao động cơ hay [JPG] - 0 lượt tải