[] Chương trình trộn đề và chấm bài trắc nghiệm

Nguyễn Vũ Nguyên Upload ngày 23/10/2019 23:17

File Chương trình trộn đề và chấm bài trắc nghiệm thuộc chuyên mục của Nguyễn Vũ Nguyên liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2019 và cho đến giờ nó được tải về 1 lượt.


Chương trình trộn đề và chấm bài trắc nghiệm

Đây là các chương trình do chính tôi lập trình. Chương trình trộn đề có thể trộn đề trắc nghiệm được nhanh chóng với các thao tác đơn giản. Chương trình chấm bài có thể chấm các phiếu trả lời trắc nghiệm với số lượng lớn trong 1 thời gian ngắn với kinh phí rất thấp và hoàn toàn tự động. Hy vọng chương trình sẽ giúp bạn đỡ cực nhọc trong công tác kiểm tra.