[PPT] bài 31: phương trình trạng thái của khs lí tưởng

Vũ Thị Hoa Upload ngày 17/10/2017 21:35

File bài 31: phương trình trạng thái của khs lí tưởng PPT thuộc chuyên mục của Vũ Thị Hoa liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


bài 31: phương trình trạng thái của khs lí tưởng
bai-31-phuong-trinh-trang-thai-cua-khi-ly-tuong10692.thuvienvatly.com.284b9.ppt

 


Xem trước tài liệu