[PDF] GIAO DIỆN ĐỂ VẼ ĐỒ THỊ CHO TRANG WEB (JAVASCRIPT)

Nguyen Ha Upload ngày 20/04/2019 01:46

File GIAO DIỆN ĐỂ VẼ ĐỒ THỊ CHO TRANG WEB (JAVASCRIPT) PDF thuộc chuyên mục của Nguyen Ha liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/04/2019 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


GIAO DIỆN ĐỂ VẼ ĐỒ THỊ CHO TRANG WEB (JAVASCRIPT)
for-2-tvvl-19-04-19.thuvienvatly.com.6310f.pdf

1- Jsxgraph.js mặc dù hay nhưng còn ít người dùng. Lý do là vì tài liệu hướng dẫn chưa có tính hệ thống và tính giáo dục cao. Nó khá dễ hòa trộn code với javascript để tạo các ứng dụng web nhỏ gọn, lí thú cho học viên các môn tự nhiên.

2- Dùng thêm dom2image thì từ jsxgraph board element có thể tạo ra một ảnh svg (svg image).

3- Dùng thêm thư viện js của  kando ui thì lưu được svg image thành pdf hoặc png file vào PC của người dùng.

4- Có thể vẽ được đồ thị cho "Dao động tắt dần Coulomb"  với lực cản không đổi về độ lớn. Để làm điều này tôi đã viết js function trong đó các câu lệnh của js va jsxgraph trộn lẫn với nhau.


 Xem trước tài liệu