[Word] Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 11 - TKB Application System 11

Lê Thanh Sơn Upload ngày 24/07/2019 13:32

File Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 11 - TKB Application System 11 Word thuộc chuyên mục của Lê Thanh Sơn liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 11 - TKB Application System 11
tkb11.thuvienvatly.com.d72fb.docx

Phiên bản mới TKB 11.0 được nâng cấp để hỗ trợ hoàn toàn mô hình các lớp học hai buổi nhưng chỉ cần một bảng Phân công giảng dạy chung cho cả 2 buổi. Phần mềm kế thừa toàn bộ các tính năng của các phiên bản trước đây.

- Với mô hình các lớp học 2 buổi nhưng phân biệt Phân công chuyên môn độc lập Sáng / Chiều, phần mềm vẫn kế thừa hoàn toàn như các bản trước đây.

- Với các lớp học 2 buổi mà chỉ cần một phân công chuyên môn chung, phiên bản mới đã hỗ trợ hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần nhập bảng PCGD 1 lần và thao tác trên 2bView để tinh chỉnh TKB lớp học hoặc giáo viên đồng thời trên giao diện TKB sáng và chiều.

- Trong một nhà trường cho phép tồn tại lẫn lộn cả 2 loại lớp như trên: lớp phân biệt PCGD sáng chiều và lớp có chung một PCGD chung. Tính năng này rất thích hợp cho nhiều mô hình các trường phổ thông của Việt Nam hiện nay. Ví dụ trong một trường phổ thông có 2 hệ lớp học: lớp học bình thường theo CT chung của Bộ GD thì sẽ có PCGD riêng biệt Sáng/Chiều, bên cạnh đó còn có loại lớp học theo hê quốc tế sẽ học suốt cả ngày với một PCGD chung cho cả ngày.

 


Xem trước tài liệu