[MP4] Đây là thí nghiệm thổi bong bóng bằng áp suất hơi nước

Hồ Thị Kim Trâm Upload ngày 27/05/2020 06:18

File Đây là thí nghiệm thổi bong bóng bằng áp suất hơi nước MP4 thuộc chuyên mục của Hồ Thị Kim Trâm liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/05/2020 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


Đây là thí nghiệm thổi bong bóng bằng áp suất hơi nước
72030619may262020.thuvienvatly.com.5fdfc.mp4

 

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO CỦA CÔ VÀ ĐÂY LÀ KÊNH YOUTUBE TỔNG HỢP CÁC BÀI VẬT LÝ 10,11,12: youtube.com/c/cotramdaylypro