[Word] Sổ báo giảng điện tử soạn bằng exel

Lý Thanh Upload ngày 22/08/2019 05:15

File Sổ báo giảng điện tử soạn bằng exel Word thuộc chuyên mục của Lý Thanh liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/08/2019 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


Sổ báo giảng điện tử soạn bằng exel
sO-bAo-giAng-DiEn-tU.thuvienvatly.com.ad283.docx

Vì trang không cho upload văn bản exel nên tôi phải dung word để chia sẻ. Trong file word sẽ có link truy cập. 


Xem trước tài liệu