[RAR] Romanian Master of Physics

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 26/11/2020 08:45

File Romanian Master of Physics RAR thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/11/2020 và cho đến giờ nó được tải về 16 lượt.


Romanian Master of Physics
rmph.thuvienvatly.com.5df3c.rar

Tập hợp các đề thi Romanian Master of Physics các năm: 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 và 2017.
Những năm khuyết có lẽ là không tổ chức thi môn Vật Lý. 
File nén, vui lòng giải nén trước khi dùng.