[RAR] Đề thi EuPhO 2017 đến 2019

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 15/07/2019 11:53

File Đề thi EuPhO 2017 đến 2019 RAR thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 30 lượt.


Đề thi EuPhO 2017 đến 2019
eupho.thuvienvatly.com.fbceb.rar

Giới thiệu: EuPhO được viết tắt từ: European Physics Olympiad, Olympic Vật lý Châu Âu; đây là cuộc thi cá nhân dành cho học sinh THPT tại các nước khu vực Châu Âu, lần đầu tổ chức vào 2017.
File đề và đáp án bằng tiếng Anh