[PDF] Đại cương về dao động điều hòa

Bùi Xuân Dương Upload ngày 12/07/2020 08:05

File Đại cương về dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Đại cương, dao động điều hòa, Đại cương về dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/07/2020 và cho đến giờ nó được tải về 5 lượt.


Đại cương về dao động điều hòa
1-chuyen-de-1---Dai-cuong-ve-dao-dong-dieu-hoa.thuvienvatly.com.f82c5.pdf

 


Xem trước tài liệu Đại cương về dao động điều hòa