[RAR] Đề thi & đáp án Olympic quốc tế các thành phố lớn

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 20/09/2019 18:45

File Đề thi & đáp án Olympic quốc tế các thành phố lớn RAR thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/09/2019 và cho đến giờ nó được tải về 19 lượt.


Đề thi & đáp án Olympic quốc tế các thành phố lớn
iom--international-olympiad-of-metropolises.thuvienvatly.com.bd6e8.rar

Đề thi IOM -International Olympiad of Metropolises 2019
Nguồn: megapolis.educom.ru