[PDF] Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0

Le Thai Trung Upload ngày 03/11/2010 13:40

File Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0 PDF thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của Le Thai Trung liên quan đến Adobe Presenter Pro 7.0, Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 791 lượt.


Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0
HuongdansudungAdobePresenter7.0(new).pdf


Xem trước tài liệu Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0