[DJVU] Solution in general physics (I. E Irodov - Xaveliep) Part 1 2 3

I. E Irodov - Xaveliep Upload ngày 05/11/2010 09:52

File Solution in general physics (I. E Irodov - Xaveliep) Part 1 2 3 DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của I. E Irodov - Xaveliep liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 667 lượt.


Solution in general physics (I. E Irodov - Xaveliep) Part 1 2 3
Solution in general physics_I. E Irodov_Xaveliep_Part1+2+3.djvu

Giải các bài tập vật lý đại cương rất hay

Sách của  I. E Irodov - Xaveliep

Tập 1,2,3

Tập 4,5 sẽ được upload sau, các bạn tìm trong kho nhé

Solution in general physics (I. E Irodov - Xaveliep) Part 1 2 3