[PPT] Mẫu nguyên tử Bo

kim thi đoan trang Upload ngày 10/11/2010 21:18

File Mẫu nguyên tử Bo PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của kim thi đoan trang liên quan đến mau-nguyen-tu-bo, bai-giang, Mẫu nguyên tử Bo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 754 lượt.


Mẫu nguyên tử Bo
12_UD_THUYET_LUONG_TU.ppt


Xem trước tài liệu Mẫu nguyên tử Bo