[PPT] Dòng điện trong chân không

phan van hoi Upload ngày 13/11/2010 19:11

File Dòng điện trong chân không PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của phan van hoi liên quan đến dong-dien, chan-khong, Dòng điện trong chân không.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 581 lượt.


Dòng điện trong chân không
DONG DIEN TRONG CHAN KHONG _ thao giang.ppt


Xem trước tài liệu Dòng điện trong chân không