[Word] DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ

Trần Văn Thảo Upload ngày 17/11/2010 15:11

File DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trần Văn Thảo liên quan đến , DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,183 lượt.


DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ
DFT - ly thuyet ham mat do.doc

LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ (DFT)

- Lý thuyết hệ nhiều hạtXem trước tài liệu DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ