[PPT] VL8: Công cơ học

Ngô Hường Upload ngày 17/11/2010 15:22

File VL8: Công cơ học PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Ngô Hường liên quan đến cong-co-hoc, VL6: Công cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,041 lượt.


VL8: Công cơ học
HTiet14 Cong co hoc.ppt


Xem trước tài liệu VL6: Công cơ học