[PPT] Xây dựng mục tiêu dạy học

NGUYỄN THỊ THUẦN Upload ngày 20/11/2010 05:53

File Xây dựng mục tiêu dạy học PPT thuộc chuyên mục Tài liệu khác của NGUYỄN THỊ THUẦN liên quan đến muc-tieu-day-hoc, Xây dựng mục tiêu dạy học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 295 lượt.


Xây dựng mục tiêu dạy học
Xay dung muc tieu day hoc.ppt


Xem trước tài liệu Xây dựng mục tiêu dạy học