[Word] SKKN: Tổ chức dạy tiết THTN trong điều kiện chưa có phòng THTN (THCS)

Nguyễn Tấn Lập Upload ngày 25/11/2010 08:25

File SKKN: Tổ chức dạy tiết THTN trong điều kiện chưa có phòng THTN (THCS) Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Nguyễn Tấn Lập liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, SKKN: Tổ chức dạy tiết THTN trong điều kiện chưa có phòng THTN (THCS).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 522 lượt.


SKKN: Tổ chức dạy tiết THTN trong điều kiện chưa có phòng THTN (THCS)
SKKN -1 Tochuc THTN.DOC


Xem trước tài liệu SKKN: Tổ chức dạy tiết THTN trong điều kiện chưa có phòng THTN (THCS)