[PDF] Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa

Lê Anh Tuấn Upload ngày 25/11/2010 08:23

File Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lê Anh Tuấn liên quan đến phuong-phap-giai-nhanh, dao-dong-dieu-hoa, Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,814 lượt.


Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa
PP_Giai_Nhanh_Vat_Ly_1_5999_62434201.pdf


Xem trước tài liệu Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa