[PPT] Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB)

duhoaibao Upload ngày 06/12/2010 06:46

File Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học của duhoaibao liên quan đến can-bang-vat-ran, Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,868 lượt.


Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB)
Bai 18 can bang vat co truc co dinh 10 co ban.ppt


Xem trước tài liệu Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB)