[Word] Lí thuyết và bài tập Sóng cơ

Đinh Quang Đức Upload ngày 09/12/2010 06:46

File Lí thuyết và bài tập Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Đinh Quang Đức liên quan đến li-thuyet, bai-tap, song-co, trac-nghiem, Lí thuyết và bài tập Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,066 lượt.


Lí thuyết và bài tập Sóng cơ
LY THUYET- SONG CO.doc


Xem trước tài liệu Lí thuyết và bài tập Sóng cơ