[DJVU] Thermodynamics Statistical Mechanics (djvu)

tran Van Thao Upload ngày 23/12/2010 15:35

File Thermodynamics Statistical Mechanics (djvu) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của tran Van Thao liên quan đến Quantum Chromodynamics (djvu), Quantum Chromodynamics (djvu).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 170 lượt.


Thermodynamics Statistical Mechanics (djvu)
Greiner_Thermodynamics_Statistical_Mechanics.djvu