[Word] SKKN: Ứng dụng đường tròn lượng giác giải các bài tập vật lí

hòa long Upload ngày 01/01/2011 20:27

File SKKN: Ứng dụng đường tròn lượng giác giải các bài tập vật lí Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của hòa long liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, ung-dung-duong-tron-luong-giac, SKKN: Ứng dụng đường tròn lượng giác giải các bài tập vật lí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 3,474 lượt.


SKKN: Ứng dụng đường tròn lượng giác giải các bài tập vật lí
SKKN UNG DUNG DUONG TRON LUONG GIAC.doc


Xem trước tài liệu SKKN: Ứng dụng đường tròn lượng giác giải các bài tập vật lí