[PPT] Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm

tamansu123 Upload ngày 03/01/2011 08:11

File Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm PPT thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của tamansu123 liên quan đến cong-nghe-phan-mem, Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 591 lượt.


Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm
slide_cong nghe phan mem.ppt

bài này mình sưu tầm thấy hay


Xem trước tài liệu Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm