[PPT] Sóng điện từ

Lương Cao Thắng Upload ngày 02/01/2011 22:26

File Sóng điện từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của Lương Cao Thắng liên quan đến song-dien-tu, bai-giang, Sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,044 lượt.


Sóng điện từ
BAI SONG DIEN TU.ppt


Xem trước tài liệu Sóng điện từ