[PPT] Kính lúp

Lương Cao Thắng Upload ngày 03/01/2011 08:06

File Kính lúp PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Lương Cao Thắng liên quan đến kinh-lup, Kính lúp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 896 lượt.


Kính lúp
Kinhlup_TV.ppt


Xem trước tài liệu Kính lúp