[RAR] Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Upload ngày 08/01/2011 20:18

File Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash RAR thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của liên quan đến Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash, Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 629 lượt.


Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash
Komku-SP-usb.rar