[EXE] Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab

ephoton Upload ngày 10/01/2011 12:57

File Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab EXE thuộc chuyên mục Tài liệu khác của ephoton liên quan đến Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab, Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 226 lượt.


Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab
hydro.exe