[PDF] SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT

Nguyễn Cao Cường Upload ngày 13/01/2011 07:34

File SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Nguyễn Cao Cường liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, phuong-phap-du-an, SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 969 lượt.


SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT
4 SKKN0910.pdf


Xem trước tài liệu SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT