[ZIP] Phần mềm bỏ túi bảng viết ảo Virtual Board

Nguyễn Cao Cường Upload ngày 17/01/2011 14:43

File Phần mềm bỏ túi bảng viết ảo Virtual Board ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm soạn bài giảng của Nguyễn Cao Cường liên quan đến Phần mềm bỏ túi bảng viết ảo Virtual Board, Phần mềm bỏ túi bảng viết ảo Virtual Board.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 672 lượt.


Phần mềm bỏ túi bảng viết ảo Virtual Board
VirtualBoard.zip

Phần mềm dạng bỏ túi, không cần cài đặt. Sau khi chạy chương trình màn hình máy tính sẽ trở thành một bảng viết, chuột là bút vieetd.