[DJVU] Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 1-bằng tiếng Anh)

ephoton Upload ngày 19/01/2011 21:50

File Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 1-bằng tiếng Anh) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của ephoton liên quan đến landau. ebook, Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 1-bằng tiếng Anh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 381 lượt.


Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 1-bằng tiếng Anh)
Vol 1 - Landau, Lifshitz - Mechanics (3rd ed, 1976).djvu

File .djvu