[DJVU] Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh)

ephoton Upload ngày 22/01/2011 17:49

File Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của ephoton liên quan đến Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh), Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 360 lượt.


Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh)
Vol 3 - Landau, Lifshitz - Quantum mechanics - non-relativistic theory (3ed., 1991).djvu