[PDF] Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11)

nguyen duc hiep Upload ngày 28/01/2011 09:55

File Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) PDF thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của nguyen duc hiep liên quan đến khuc-xa-anh-sang, Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 8,631 lượt.


Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11)
On tap nhanh khuc xa anh sang VL11.pdf

HS cần học kỹ lý thuyết để : Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng, nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối và mối quan hệ giữa các chiết suất này với tốc độ ánh sáng trong các môi trường, mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này. Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang, nêu được các ứng dụng của cáp quang và tiện lợi của nó. 


Xem trước tài liệu Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11)