[DJVU] Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 7/10-bằng tiếng Anh)

ephoton Upload ngày 30/01/2011 08:12

File Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 7/10-bằng tiếng Anh) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của ephoton liên quan đến landau, ebook, Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 7/10-bằng tiếng Anh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 303 lượt.


Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 7/10-bằng tiếng Anh)
Vol 7 - Landau, Lifshitz - Theory of Elasticity (2nd ed, 1970).djvu