[DJVU] Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 9/10-bằng tiếng Anh)

ephoton Upload ngày 02/02/2011 20:59

File Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 9/10-bằng tiếng Anh) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của ephoton liên quan đến landau, ebook, Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 9/10-bằng tiếng Anh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 359 lượt.


Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 9/10-bằng tiếng Anh)
Vol 9 - Landau, Lifshitz - Statistical physics Part 2 (2nd ed, 1981).djvu