[EXE] Chương trình đọc bài giảng điện tử chuẩn quốc tế SCORM chạy trên các hệ thống LMS

ephoton Upload ngày 13/02/2011 14:24

File Chương trình đọc bài giảng điện tử chuẩn quốc tế SCORM chạy trên các hệ thống LMS EXE thuộc chuyên mục Phần mềm soạn bài giảng của ephoton liên quan đến soan-giang, Chương trình đọc bài giảng điện tử chuẩn quốc tế SCORM chạy trên các hệ thống LMS.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 515 lượt.


Chương trình đọc bài giảng điện tử chuẩn quốc tế SCORM chạy trên các hệ thống LMS
ReloadScormPlayer1.2.2.exe

Để chạy chương trình, máy bạn phải cài đặt java, tải tại java.com