[Word] Thi thử dại học đợt III của trường THPT chuyên Hà tĩnh (NGUYEN NGOC HIEU)

NGUYEN NGOC HIEU Upload ngày 14/09/2008 09:38

File Thi thử dại học đợt III của trường THPT chuyên Hà tĩnh (NGUYEN NGOC HIEU) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của NGUYEN NGOC HIEU liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,555 lượt.


Thi thử dại học đợt III của trường THPT chuyên Hà tĩnh (NGUYEN NGOC HIEU)

Đề này mới thi sáng nay (13-05- 071), tôi cập nhật lên cho đồng nghiệp đóng góp ý kiến và cho các em ôn thi đại học lấy làm tài liệu. Mong mọi người cho ý kiến


Xem trước tài liệu