[Word] Giáo án bài thấu kính mỏng lớp 11

Bùi Minh Trung Upload ngày 17/02/2011 09:39

File Giáo án bài thấu kính mỏng lớp 11 Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao của Bùi Minh Trung liên quan đến giao-an, vat-ly-11, thau-kinh-mong, Giáo án bài thấu kính mỏng lớp 11.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 3,383 lượt.


Giáo án bài thấu kính mỏng lớp 11
56- Thau kinh mong 1.doc


Xem trước tài liệu Giáo án bài thấu kính mỏng lớp 11