[DJVU] String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu

Nguyễn Anh Văn Upload ngày 17/02/2011 11:32

File String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Nguyễn Anh Văn liên quan đến String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu, String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 157 lượt.


String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu
String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu