[PDF] Các dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo

Upload ngày 18/02/2011 10:36

File Các dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của liên quan đến mau-nguyen-tu-bo, Các dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 9,158 lượt.


Các dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo
6749263-Mu-Nguyen-t-BO.pdf

Sưu tập, không thấy ghi tên tác giả, các bạn xem dc thì sài nha :)

Dạng 1. Tìm lại công thức tính bước sóng của vạch
quang phổ bằng lý thuyết

Dạng 2. Tính bước sóng, tần số, mức năng lượng và
mối quan hệ giữa các bước sóng của các vạch quang
phổ

Dạng 3. Bước sóng dài nhất và ngắn nhất trong các
dãy

Dạng 4. Năng lượng Iôn hoá

Dạng 5. Năng lượng kích thích của nguyên tử hidrô

Dạng 6. Tìm vận tốc, số vòng quay bán kính quỹ đạo
dừng, năng lượng trong nguyên tử hidrô


Xem trước tài liệu Các dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo