[JAR] [Flash] Phân tử và ánh sáng

Colorado U. Upload ngày 24/02/2011 18:01

File [Flash] Phân tử và ánh sáng JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến phan-tu, anh-sang, [Flash] Phân tử và ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 446 lượt.


[Flash] Phân tử và ánh sáng
molecules-and-light_vi.jar

Mô phỏng sự tương tác giữa phân tử khí và photon