[PDF] Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo

Lương Cao Thắng Upload ngày 10/03/2011 07:03

File Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Lương Cao Thắng liên quan đến bien-soan-de-kiem-tra, tai-lieu-tap-huan, Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/03/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,880 lượt.


Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo
Tai_lieu_BDGV_KTDG_Vat_ly_THPT.pdf


Xem trước tài liệu Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo