[Word] Bài tập Lý thuyết trường lượng tử

Trần Văn Thảo Upload ngày 13/03/2011 20:43

File Bài tập Lý thuyết trường lượng tử Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Trần Văn Thảo liên quan đến ly-thuyet-truong-luong-tu, Bài tập Lý thuyết trường lượng tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/03/2011 và cho đến giờ nó được tải về 841 lượt.


Bài tập Lý thuyết trường lượng tử
Bai tap ly thuyet truong luong tu 2010-2011.doc

Bài tập peskin and schroder


Xem trước tài liệu Bài tập Lý thuyết trường lượng tử