[Word] Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm

Dương Văn Đổng Upload ngày 27/03/2011 16:27

File Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dương Văn Đổng liên quan đến song-co, song-am, Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/03/2011 và cho đến giờ nó được tải về 4,420 lượt.


Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm
Ly12_Songco.doc


Xem trước tài liệu Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm