[PDF] 40 câu trắc nghiệm hóa học

Manchester Upload ngày 05/08/2008 07:25

File 40 câu trắc nghiệm hóa học PDF thuộc chuyên mục Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học của Manchester liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/08/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,103 lượt.


40 câu trắc nghiệm hóa học

hình như đây là đề thi thử BK lần 2 thì phải. Copy-Paste cho mọi người xem qua .


Xem trước tài liệu