[PPT] Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Đỗ Cương Upload ngày 19/04/2011 09:24

File Sự nở vì nhiệt của vật rắn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Đỗ Cương liên quan đến su-no-vi-nhiet, bai-giang, Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,514 lượt.


Sự nở vì nhiệt của vật rắn
su no vi nhiet.ppt


Xem trước tài liệu Sự nở vì nhiệt của vật rắn