[Word] Đề ôn tập Dao động cơ & Sóng cơ

nguyen thi lanh Upload ngày 23/04/2011 17:32

File Đề ôn tập Dao động cơ & Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của nguyen thi lanh liên quan đến de-on-tap, dao-dong-co, song-co, Đề ôn tập Dao động cơ & Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 852 lượt.


Đề ôn tập Dao động cơ & Sóng cơ
De KT dao dong co song co.doc


Xem trước tài liệu Đề ôn tập Dao động cơ & Sóng cơ