[ZIP] Cân bằng phương trình phản ứng hoá học

Colorado U. Upload ngày 26/04/2011 06:35

File Cân bằng phương trình phản ứng hoá học ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến can-bang-phan-ung-hoa-hoc, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 654 lượt.


Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
balancing-chemical-equations_vi.zip

[Flash]