[PPT] Ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy

Đỗ Thị Thùy Upload ngày 30/04/2011 09:09

File Ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy PPT thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Đỗ Thị Thùy liên quan đến ung-dung-ki-thuat-hat-nhan, Ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 236 lượt.


Ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN.ppt

bạn docdj cho ý kiến dùm mình với!!!thanhks!!!


Xem trước tài liệu Ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy